Úvod | Přehled učiva | Přípravy na hodinu ČJ | Cvičení a úkoly | Pomůcky | Multimédia a hry | Publikace | Kontakt


Pomůcky pro výuku ČJ

Pomůcky vytvořili studenti učitelství 1. stupně ZŠ.

Balónky

- druh přídavných jmen
- stupňování
  přídavných jmen
- slova protikladná
- tvoření vět
Metodický postup
Tisk

Pexeso

- slovní druhy

Metodický postup
Tisk

Kartičky s doplňovačkou

- vyjmenovaná slova
- slovní druhy
- mluvnické kategorie


Metodický postup
Tisk

Ohebné kartičky

- rod podstatných jmen
- slova nadřazená
  a podřazenáMetodický postup
Tisk

Hadi

- mluvnické kategorie
- podstatných jmen
Metodický postup
Tisk

Kopretiny a včelky

- rod podstatných jmen
- slova nadřazená
  a podřazenáMetodický postup
Tisk

Karty se zvířaty

- vyjmenovaná slova
- slova příbuzná
- pravopis i/y
- rod podstatných jmen


Metodický postup
Tisk

Sada vět

- shoda přísudku
  s podmětem
- slovní druhyMetodický postup
Tisk

Pexeso slovních druhů

- slovní druhy
- tvoření vět
- mluvnické kategorie


Metodický postup
Tisk

Kartičky s kolíčky

- vyjmenovaná slova
- slovní druhy
- mluvnické kategorie
  podstatných jmen


Metodický postup
Tisk

Poskládej slova

- stavba slova

Metodický postup
Tisk

Vějíře

- kořen slov
- slova příbuzná
Metodický postup
Tisk

Praní prádla

- vyjmenovaná slova
- koncovky podstatných jmen
- zájmena


Metodický postup
Tisk

Kostky

- pád podstatných jmen
- osoba sloves
Metodický postup
Tisk

Kolečka se slovy

- mluvnické kategorie
  podstatných jmen
  a slovesMetodický postup
Tisk

Hra Bang!

- rod podstatných jmen
- vzor podstatných jmen
Metodický postup
Tisk

Kartičky s pády

- pádové otázky

Metodický postup
Tisk

Slovní druhy

- slovní druhy

Metodický postup
Tisk

Obrázkové krabičky

- podstatná jména
- rod podstatných jmen
Metodický postup
Tisk

Domečky

- slovní druhy
- mluvnické kategorie
  podstatných jmen
  a sloves
- vzor podstatných jmen

Metodický postup
Tisk

Začarované krabičky

- slovní druhy
- mluvnické kategorie
Metodický postup
Tisk

Domeček podstatných jmen

- mluvnické kategorie
  podstatných jmen
- vzory podstatných jmen
- vyjmenovaná slova

Metodický postup
Tisk 1, 2

Domino

- vyjmenovaná slova
- slova příbuzná
- slovní druhyMetodický postup
Tisk

Kolíčkové karty

- vyjmenovaná slova
- ě/je
Metodický postup
Tisk

Přikládací karty

- mluvnické kategorie sloves
Metodický postup
Tisk

Karty s kolíčky

- rod podstatných jmen

Metodický postup
Tisk

Fotbalový zápas

- vyjmenovaná slova
- pravopis i/y
- tvorba větMetodický postup
Tisk

Šifra

- mluvnické kategorie
  podstatných jmen
- vyjmenovaná slova
- slova nadřazená
  a podřazená

Metodický postup
Tisk

Obrázkové karty

- slova nadřazená
  podřazená a souřadná
- mluvnické kategorie
- tvorba vět
- slabikování

Metodický postup
Tisk

Karty s kolíčky

- slovní druhy

Metodický postup
Tisk

Krabičky

- vyjmenovaná slova
- pravopis s-/z-/vz-
- pravopis mě/mně
- synonyma, antonyma


Metodický postup
Tisk

Květinový košík

- vzory podstatných jmen
- slovní druhy
- sloh (vyprávění, popis)


Metodický postup
Tisk

Domečky

- slova nadřazená
  a podřazená
- skládání slabikMetodický postup
Tisk

Kartičky s kolíčky

- slova nadřazená
  a podřazená
- slova protikladná
- slabiky


Metodický postup
Tisk

Stavba slova

- části slova
- slovní druhy
- tvoření větMetodický postup
Tisk

Barevný had

- mluvnické kategorie
  podstatných jmen
- vzor podstatných jmen
- slova nadřazená
  a podřazená

Metodický postup
Tisk

Mašinky vyjmenovaných slov

- vyjmenovaná slova
- slova příbuzná
- slovní zásoba
- slovní druhy

Metodický postup
Tisk 1

Karty slovních druhů

- slovní druhy
- mluvnické kategorie
- podstatná jména
  konkrétní, abstraktní
- druhy zájmen a číslovek
- tvoření vět
Metodický postup
Tisk

Vláčky

- vyjmenovaná slova
- slova příbuzná
Metodický postup
Tisk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Domečky

- slovní druhy
- mluvnické kategorie
  podstatných jmen
  a sloves
- vzor podstatných jmen

Metodický postup
Tisk

Kartičky se slovy

- slovní druhy
- slova protikladná
Metodický postup
Tisk 1, 2

Tabulka podst. jmen

- mluvnické kategorie
  podstatných jmen
- vzor podstatných jmen
- slova protikladná


Metodický postup
Tisk

Domino

- slovní druhy

Metodický postup
Tisk

Chaloupky

- vzor podstatných jmen

Metodický postup
Tisk

Protikladné skořápky

- slova protikladná

Metodický postup
Tisk

Kelímky

- mluvnické kategorie
  podstatných jmen
- vzor podstatných jmen
- slova nadřazená
  a podřazená
- synonyma, antonyma
- slabiky
Metodický postup

Kolíčkové karty

- mluvnické kategorie
  podstatných jmen
- slovní druhy
- základní skladební dvojice


Metodický postup
Tisk

Kostky

- časování sloves
- skloňování podstatných
  jmenMetodický postup
Tisk

Vyjmenovaná slova

- vyjmenovaná slova
- pravopis i/y
- slovní druhy
- mluvnické kategorie
  podstatných jmen

Metodický postup
Tisk

Pohádkové kartičky

- vyjmenovaná slova
- slovní druhy
- mluvnické kategorie
- sloh


Metodický postup
Tisk

Černý Petr

- vzor podstatných jmen
- pád podstatných jmen
Metodický postup
Tisk

Nadřazená kostka

- slova nadřazená
  a podřazená
Metodický postup
Tisk

Velké prádlo

- slovní druhy
- mluvnické kategorie
  podstatných a přídavných
  jmen a sloves
- vzor podstatných
  a přídavných jmen
Metodický postup
Tisk

Pexeso

- vzor podstatných jmen
- skloňování podstatných
  jmenMetodický postup
Tisk

Domečky

- mluvnické kategorie
  podstatných jmen
- slova nadřazená
  a podřazená


Metodický postup
Tisk

Ježek s jablíčky

- mluvnické kategorie
- podstatných jmen
  a slovesMetodický postup
Tisk

Kartičky s obrázky

- slova nadřazená
  a podřazená
Metodický postup
Tisk 1, 2

Pexeso

- souhlásky tvrdé a měkké

Metodický postup
Tisk

Vláček

- vyjmenovaná slova
- pravopis i/y
Metodický postup
Tisk

Domino

- vyjmenovaná slova

Metodický postup
Tisk 1, 2

Koláče sloves

- mluvnické kategorie sloves
- pád podstatných jmen
Metodický postup
Tisk

Vyjmenovaná slova

- vyjmenovaná slova
- tvoření vět
- mluvnické kategorie
  podstatných jmen
- vzor podstatných jmen

Metodický postup
Tisk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Hladové pusinky

- mluvnické kategorie
  podstatných jmen
Metodický postup
Tisk

Domino

- vyjmenovaná slova

Metodický postup
Tisk

Kartičky s číslovkami

- druhy číslovek

Metodický postup
Tisk

Žabky třídilky

- slova nadřazená
  a podřazená
- slova protikladná
- slabiky


Metodický postup
Tisk

Chytrá ruka

- slovní druhy
- mluvnické kategorie
- vzoryMetodický postup
Tisk

Balónky

- vyjmenovaná slova
- rod podstatných jmen
- vzor podstatných jmenMetodický postup
Tisk

Rod podstatných jmen

- rod podstatných jmen

Metodický postup

Obrázková sada

- hlásky
- slabikování
- rod podstatných jmenMetodický postup
Tisk

Homonyma

- homonyma
- vyjmenovaná slova
- slovní druhy
- mluvnické kategorie
- druhy vět
- skladba
Metodický postup
Tisk 1, 2, 3, 4

Zábavaná písmena

- abeceda
- párové souhlásky
- malá a velká písmenaMetodický postup
Tisk

Kostky s písmeny

- čtení písmen a slabik
- tvrdé a měkké slabiky
- obojetné hlásky
- vyjmenovaná slova


Metodický postup
Tisk

Přesmyčky

- slova nadřazená,
  podřazená a souřadná
Metodický postup
Tisk

Stonožky

- vyjmenovaná slova
- slova příbuzná
Metodický postup
Tisk

Hry s obrázky

- slova nadřazená,
  podřazená a souřadná
- tvarba vět
- slabikování
- hledání písmen
  ve slovech
Metodický postup
Tisk

Kartičky vyjmenovaných slov po L

- vyjmenovaná slovaMetodický postup
Tisk

Kartičky se slovy

- slovní druhy
- mluvnické kategorie
- slabikování
- slovní zásoba
- abeceda

Metodický postup
Tisk

Garáže se slovními druhy

- slovní druhy
- tvorba větMetodický postup
Tisk

Vzory a pravopis i/y

- vzory podstatných jmen
- koncovky podstatných
  jmen
- i/y v základech slov
- mluvnické kategorie
  podstatných jmen
Metodický postup
Tisk

I/Y u vyjmenovaných slov

- pravopis vyjmenovaných
  slovMetodický postup
Tisk

Druhy přídavných jmen

- druhy přídavných jmen
- slova protikladná
- tvorba vět
- asociace

Metodický postup
Tisk

Kartičky synonym, antonym a nářečí

- synonyma
- antonyma
- nářečí na Ostravsku


Metodický postup
Tisk

Kytičky na určování slovních druhů

- slovní druhy
- mluvnické kategorie
  podstatných jmen
  a sloves

Metodický postup
Tisk

Gramatické drilky

- slabikování
- slova nadřazená,
  podřazená, souřadná
- antonyma a synonyma
- slovní druhy
- vyjmenovaná slova
Metodický postup
Tisk

Abeceda a písmena

- abeceda
- klasifikace souhlásek
- písmena tiskací a psacíMetodický postup
Tisk

Rébusy

- slabikování
- slova nadřazená,
  podřazená, souřadná
- slovní druhy
- mluvnické kategorie

Metodický postup
Tisk

Domino

- doplňování i/y písmen
- vyjmenovaná slova
- slova příbuzná
- slovní druhy


Metodický postup
Tisk

Ufíci a vyjmenovaná slova

- vyjmenovaná slova
- slova příbuzná
- homonyma s i/y


Metodický postup
Tisk

Hádej slova

- procvičování písmen
- abeceda
- skládání slovMetodický postup
Tisk

Jablíčka

- malá a velká písmena
- vymýšlení slov
- slabikování
- abeceda
- jména obecná a vlastní

Metodický postup
Tisk

Vzory podstatných jmen

- rod podstatných jmen
- vzory podstatných jmenMetodický postup
Tisk

Tiskací a psací podoba slova

- písmo psací a tiskací
- abeceda
- ml. kategorie podst. jmen
- vzory podstatných jmen

Metodický postup
Tisk

Slova a písmena

- skládání slov z písmen
- slabikování
- tvoření vět
- vyprávění s danými slovy
- rod podstatných jmen

Metodický postup
Tisk

Tvaroslovný kalendář

- skloňování podst. jmen
- časování sloves
- slovní druhyMetodický postup
Tisk

Kartičky se zájmeny

- druhy zájmen
- skloňování zájmen
- tvoření vět se zájmenyMetodický postup
Tisk

Češtinářské pexeso

- vyjmenovaná slova

Metodický postup
Tisk

Obrázky a slovesa

- tvoření vět
- doplňování sloves do vět
- slovní zásobaMetodický postup

Ryby

- slovní druhy
- skládání vět
- vyjmenovaná slova
- mluvnické kategorie
- tvorba a rozvíjení vět

Metodický postup
Tisk

Rozkvetlé květiny

- rody podstatných jmen
- vzory podstatných jmen
- mluvnické kategorieMetodický postup
Tisk

Kartičky se slovy

- slova protikladná

Metodický postup
Tisk

Tvrdé a měkké souhlásky

- pravopis i/y
Metodický postup
Tisk

Balónky

- vyjmenovaná slova
- slovní druhy
- rody podstatných jmen
- vyprávění (sloh)


Metodický postup
Tisk

Vyjmenovaná slova

- slova příbuzná
- slova nadřazená,
  podřazená, souřadná
- slovní druhy
- stavba věty
- vypravování (sloh)
Metodický postup
Tisk

Významy slov

- slova protikladná
- slova nadřazená
- slova souznačná
- určování slovních druhů


Metodický postup
Tisk

Kartičky s obrázky

- zvuková stránka slova
- vytleskávání slabik
- tvoření vět
- určování slovních druhů
- mluvnické kategorie

Metodický postup
Tisk

Slabiky

- tvorba slabik
- rozlišování slabik ve slově
Metodický postup
Tisk

Vláček vzorů

- určování vzorů
podstatných jmen
Metodický postup
Tisk

Vyjmenovaná slova

- rozlišování homonym s i/y
- doplňování i/y
Metodický postup
Tisk

Kartičky se slovy

- slova nadřazená,
  podřazená, souřadná
- vyjmenovaná slova
- měkké a tvrdé souhlásky
- pravopis i/y
- význam slov
Metodický postup
Tisk

Hravé kostky

- rozlišování hlásek a slabik
- tvrdé a měkké souhlásky
- pravopis obojetných
 souhlásek


Metodický postup
Tisk

Vláček pravopisu ů/ú

- pravopisu ů/ú

Metodický postup
Tisk 1, 2, 3, 4, 5

Písmenková sada

- skládání slov
- vyjmenovaná slova
- rod podstatných jmenMetodický postup
Tisk 1, 2, 3

Písmena a slabiky

- počáteční hláska
- tvoření slov
- počet slabik
- krátké a dlouhé slabiky
- souhlásky a samohlásky
- rod podstatných jmen
Metodický postup
Tisk 1, 2, 3, 4

Balónky se slovy

- druhy vět
- stavba věty
- pořadí slov ve větě
- uspořádání vět
- slovní druhy
- mluvnické kategorie

Metodický postup

Písmena a slabiky

- počáteční hláska
- počáteční slabika
- vytleskávání slabik
- tvoření vět


Metodický postup
Tisk