Schopnost sluchové analýzy a syntézy spočívá v rozkládání slov na menší části (slabiky a hlásky) a jejich opětovné skládání. 

NA ROBOTA
Učitel je v roli robota, který neumí mluvit souvisle, mluví ve slabikách (např. ko-lo-běž-ka). Dítě jako překladatel tyto slabiky skládá do slov (koloběžka). Role si mohou také vyměnit. Měnit je možné také pořadí toho, zda nejprve bude mluvit robot, nebo překladatel.
Později můžeme přejít k variantě, kdy slabikování nahradíme hláskováním (např. bota → B-O-T-A) a skládání (syntéza) slov z hlásek (např. K-Y-T-K-A → kytka)
Role si mohou také vyměnit. Měnit je možné také pořadí toho, zda nejprve bude mluvit robot, nebo překladatel.

           zvuk005

ČÍNSKÁ RESTAURACE
Děti dostanou zadanou jednu slabiku z názvu pokrmu, kterou budou neustále opakovat. Vybrané dítě, které byl v době rozdávání za dveřmi, má pak za úkol správně přijít na celý název pokrmu. Nejprve musí identifikovat jednotlivé slabiky, které si může postupně zapisovat, ze slabik pak složí název pokrmu.

Další aktivity pro nácvik sluchové analýzy a syntézy jsou uvedeny v textu, který je věnován reedukaci dysortografie.

 

Zpět na Sluchové vnímání

 


Zdroje:
JUCOVIČOVÁ, D. ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2014. str. 176. ISBN 978-80-262-0645-3. 

Zdroje obrázků:Dnes je 14. 07. 2024 | Svátek má: Karolína | Počasí v Olomouci: 22.57 °C | Počasí zítra: 29.88 °C