Schopnost sluchové paměti je důležitá nejen pro čtení a zápis textu, ale pro učení obecně, neboť její podstatou je vštěpování si do paměti informací, které vnímáme sluchem, jejich podržení v paměti a opětovné vybavení. 

Při nácviku sluchové paměti můžeme pracovat s nejrůznějšími materiály, se kterými se dítě setkává v běžném životě (různé druhy semen, rýže, sůl, písek, korálky, špendlíky, rolničky, zvonečky atd.). Tyto přeměty můžeme vkládat do různých krabiček (např. do obalů od Kinder vajíček), se kterými může dítě třást, aniž by se jejich obsah vysypal.

JAKÝ ZVUK VYDÁVÁ?
Podle diktátu učitele děti napodobují hlasy zvířat i jakékoli další zvuky. U menších dětí můžeme tuto aktivitu spojit také s obrázky.

 

 

                 zvuk006
zvuk007   ZVUKOVÉ PEXESO
Zvukové pexeso se hraje stejně jako pexeso běžné s tím rozdílem, že hráči hledají 2 krabičky, které vydávají totožný zvuk.

                                          zvuk008

ŽIVÉ ZVUKOVÉ PEXESO
Nejprve vybereme 2 děti, které budou hádat, a ty na chvíli pošleme mimo doslech. Ostatní děti rozdělíme do dvojic, každá dvojice dostane přidělen nějaký zvuk (případně se na zvuku mohou domluvit děti samy v rámci své dvojice). Zkontrolujeme, že si dvojice své zvuky pamatují (a pokud si zvuky děti vymýšlely samy, pak také to, zda se nějaký zvuk neopakuje ve více dvojicích). Poté se rozptýlí po prostoru. Zvolení hadači se vrátí k ostatním a stejně jako v případě běžného pexesa se budou snažit najít shodnou dvojici, zde se však bude jednat o dvojici dětí, které vydávají tentýž zvuk. Každý hadač vždy osloví jednu dvojici dětí, které postupně předvedou svůj zvuk. Pokud se jejich zvuk shoduje, má hadač bod a může pokračovat ve hře, tzn. vybírat si další dvojici až do té chvíle, kdy narazí na dvojici s rozdílnými zvuky. Poté se hadači vymění a pokračují stejným postupem. Hra končí ve chvíli, kdy jsou odhaleny všechny dvojice, vyhrává ten hadač, který dokázal najít nejvíc dvojic. 

TICHÁ POŠTA
Děti se postaví do za sebou. Poslední dítě v řadě si přečte krátký text, který si musí zapamatovat a přeříkat ho dítěti před sebou. To pak zase text zopakuje dítěti, které stojí také před ním. Stejný postup se opakuje, dokud se zpráva nedostane až k dítěti, které stojí v řadě první, a to pak napíše text na papír.
Hru je možné hrát také ve skupinách, které budou soutěžit v rychlosti předávání zprávy i v její přesnosti.

NA OZVĚNU
Učitel řekne dítěti 4-5 slov, které po něm dítě zopakuje. Množství slov můžeme postupně navyšovat.

MOJE TETIČKA JELA DO AMERIKA
Hra je určena pro více dětí, které mohou sedět např. v kruhu. První dítě řekne: „Moje tetička jela do Ameriky a vzala si s sebou… (jakýkoli předmět).“ Pak pokračuje sousední dítě a opět říká“ „Moje tetička jela do Ameriky a vzala si s sebou (zopakuje předmět, který uvedlo dítě před ním) a (přidá jakýkoli další předmět).“ Stejným způsobem pokračuje další dítě, které opět zopakuje 2 předměty, které vymyslely děti před ním, a přidá jeden další. Postup se může opakovat až do chvíle, dokud se někdo nesplete, nebo dokud děti hra baví.
Kromě této varianty můžeme vymýšlet jakékoli obměny námětu, např. vaříme guláš, vaříme hnusnou polévku

PÍSNIČKOVÉ HÁDANKY
Učitel hraje melodie jednoduchých písniček a úkolem dítěte je říct, o kterou píseň se jedná.

Sluchovou paměť můžeme rozvíjet také veškerými aktivitami, které jsou uvedeny u nácviku schopnosti sluchové diferenciace, respektive těmi, jež při nácviku pracují s neřečovými zvuky. 

Zpět na Sluchové vnímání

 


Zdroje:
JUCOVIČOVÁ, D. ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2014. str. 176. ISBN 978-80-262-0645-3. 

Zdroje obrázků:Dnes je 24. 06. 2024 | Svátek má: Jan | Počasí v Olomouci: 14.54 °C | Počasí zítra: 25.89 °C