aplikace mluvidek    ABC Češtiny 1 - Vyjmenovaná slova - Souboj pirátů

4+

Aplikace, kterou najdeme pod názvy ABC Češtiny 1 – Čeština hrou 1 – Vyjmenovaná slova – Souboj pirátů je jednou z několika málo českých aplikací, zaměřených přímo na český jazyk. Jde o aplikaci z řady Terasoft, kterou známe z PC, přizpůsobenou iPadům. Děti si v ní hravou formou s piráty procvičí vyjmenovaná slova. Za špatně doplněné písmeno je vaše loď zasažena pirátskou střelou z děla. Ubraňte svou loď od potopení a dostaňte se až k žebříčku vítězů…

iPad, iPhone
     
     
aplikace mluvidek    Vyjmenovaná slova

4+

Vyjmenovaná slova pro každého! Přehled vyjmenovaných slov + soubory cvičení na procvičení vašich znalostí.

iPad, iPhone
     

     
aplikace tvaroslovipodstatnajmena
  
Procvič si pravopis

4-7 let

Aplikace Procvič pravopis nabízí následující tematické okruhy: vyjmenovaná slova, pravopis předpon s-, z-, pravopis -mě-, -mně-, u/ú/ů a pravopis slov cizího původu, kde je možné trénovat slova jako je dyslexie, faux-pas či poliklinika.

iPad
     

     
aplikace tvaroslovipodstatnajmena
  
Čeština do kapsy

4+

Čeština je krásný, ale zároveň také dost složitý jazyk. Každému z Vás jistě někdy z paměti vypadlo nějaké to vyjmenované slovo či pravidlo, kde psát velké písmeno, kde mě / mně apod. A právě proto vznikla aplikace Čeština do kapsy, se kterou budete mít veškeré záludnosti českého pravopisu vždy po ruce, na jednom místě, a to ve dvanácti přehledných kategoriích. Až si budete svými znalostmi dostatečně jisti, můžete se vrhnout na test (rozdělený do čtyř kategorií), který skutečně prověří, jak jste na tom (na konci se dozvíte, kde jste chybovali).

iPad, iPhone
     

     
aplikace ceskagramatika     Česká gramatika 

4+

Aplikace Česká gramatika je tu pro všechny, kteří si chtějí procvičit český pravopis Hodí se nejen pro žáky základních škol, studenty středních škol a gymnázií, ale i pro dospělé, kteří by si chtěli zopakovat, co už zapomněli. Můžete si vybrat z velkého množství testů, přehledně seřazených do několika okruhů. Převážná většina z nich je kompletně zdarma. Výsledky testů jsou oznámkované a zaznamenané, takže si následně můžete ověřit, kde jste udělali chyby. V současnosti tato aplikace, kterou neustále rozšiřujeme a zdokonalujeme, zahrnuje následující okruhy:

Pravopis - vyjmenovaná slova, spodoba, tvrdé a měkké souhlásky, skloňování: y/i v koncovkách slov, stupňování,  y/i v převzatých slovech, psaní ú/ů, ě/je, předpony s- a z-, přípony ní/nní,ný/nný, zdvojené hlásky, shoda přísudku s podmětem (koncovky -i, -y a -a), psaní čárek.
Slovní druhy - podstatná jména (vzory, podvzory a pády), přídavná jména, číslovky, zájmena, slovesa, příslovce, spojky, předložky, částice, citoslovce.
Tvarosloví - rodiny slov, předpona, kořen, přípona, koncovka.
Hláskosloví - dělení slov na slabiky, hlásky a písmena, samohlásky a souhlásky.
Syntax - větné členy (podmět, přísudek, příslovkové určení, přívlastek shodný a neshodný), věty a souvětí, druhy vět.
Jazykové prostředky: figury a tropy.

Čeká Vás maturita, didaktický test nebo přijímačky? Pomocí aplikace se rychle zorientujete v české gramatice, připravíte se do školy, k maturitě i k přijímačkám na střední a vysoké školy. A hlavně ovládnete pravopis a budete psát bez chyb. Diktáty již nebudou dělat problémy. S naší aplikací nemusí být čeština vůbec složitá. Aplikace také obsahuje učební plán a šampionát pro mistry českého jazyka. Součastí je i osnova pro základní školu: 2.- 9. ročník a také pro střední školu a maturitu.

Plná verze: předplatné 59,00 CZK účtované každé 3 měsíce. Předplatné se automaticky obnovuje 24 hodin před vypršením doby jeho platnosti ve stejné částce, v jaké byla uskutečněna první platba. Předplatné se hradí sa přes Váš iTunes účet a je možné zrušit ho, nejpozději však 24 hodin před koncem aktuálního předplatného období.  V případě, že je určitá služba poskytována po určitou dobu bezplatně a v jejím průběhu si zakoupíte placenou verzi, ztrácíte nárok na zbývající dny zdarma.

iPad, iPhone 
     

     
aplikace zatracenacestina    Zatracená čeština

4+

Zatracená čeština přináší soubory cvičení, které naučí děti, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova, ... s následným procvičením. Úlohy jsou rozpracovány do postupných výukových kroků (seriace), které jsou graficky zřetelně odlišeny a vymezeny tak, aby s nimi děti mohly pracovat samostatně. Věříme, že vám Zatracená čeština pomůže vyhnout se problémům s pravopisem, a ve škole i doma tak přispěje k zlepšení atmosféry, která bývá často školním neúspěchem narušena. Balíčky cvičení obsahují učivo celé základní školy.

Více než 50 druhů cvičení, více než 800 cvičení, 2. - 8. ročník základních škol.

iPad


Dnes je 14. 04. 2024 | Svátek má: Vincenc | Počasí v Olomouci: 14.23 °C | Počasí zítra: 17.36 °C