aplikace mluvidek    Větné rozbory - rozbor vět jednoduchých

4+ let

Aplikace je určena všem, kteří si chtějí procvičit rozbory vět jednoduchých. Aktuální verze obsahuje 32 větných rozborů rozdělených dle náročnosti do 3 základních skupin. Po zadání věty si vyzkoušíte vytvořit hierarchický model věty a aplikace vám zobrazí správné řešení. Kromě samotných vět aplikace obsahuje i stručný výklad o jednotlivých větných členech. Aplikace bude pravidelně bezplatně rozšiřována o další rozbory vět. Od verze 1.2 je do aplikace integrována funkce doplňování přednastavených větných vzorců.

iPad
     

     
aplikace vetnerozboryrozboryvetjednoduchych
  
Větné rozbory - rozbor vět jednoduchých LITE

4-7 let

Aplikace je zaměřena na rozbor vět jednoduchých, konkrétně na doplňování větných vzorců.

iPad
     

     
aplikace vetnerozboryrozborsouveti    Větné rozbory - Souvětí

4+

Potřebujete si procvičit rozbory souvětí? Vyzkoušejte naši aplikaci. Aplikace obsahuje více než 100 vět, rozdělených podle dvou základních stupňů obtížnosti. Aplikace umožňuje procvičovat vedlejší věty podmětně, předmětné, přísudkové, přívlastkové, příslovečné, doplňkové apod. Vhodné zejména pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky středních škol či gymnázií.

iPad, iPhone 
     

     
aplikace vetnecleny    Větné členy a jejich určování

4+

Hra učí děti zábavnou formou českou abecedu. Obsahuje velká i malá pismena. Je určena zejména předškolákům a dětem, které chodí do první třídy.
Hra obsahuje spoustu krásných obrázků a grafiky a je kompletně namluvena v češtině holčičkou předškolního věku. Děti tak abecedou neprovází autorita v podobě učitele, ale přímo dítě stejného věku.
Díky této hře se Vaše děti mohou naučit celou českou abecedu, procvičí si paměť a pozornost s pexesem s písmeny,  procvičí si představivost u puzzle s písmeny, zabaví se způsobem, který jim pomáhá v rozvoji

iPad
     

     
aplikace ceskagramatika     Česká gramatika 

4+

Aplikace Česká gramatika je tu pro všechny, kteří si chtějí procvičit český pravopis Hodí se nejen pro žáky základních škol, studenty středních škol a gymnázií, ale i pro dospělé, kteří by si chtěli zopakovat, co už zapomněli. Můžete si vybrat z velkého množství testů, přehledně seřazených do několika okruhů. Převážná většina z nich je kompletně zdarma. Výsledky testů jsou oznámkované a zaznamenané, takže si následně můžete ověřit, kde jste udělali chyby. V současnosti tato aplikace, kterou neustále rozšiřujeme a zdokonalujeme, zahrnuje následující okruhy:

Pravopis - vyjmenovaná slova, spodoba, tvrdé a měkké souhlásky, skloňování: y/i v koncovkách slov, stupňování,  y/i v převzatých slovech, psaní ú/ů, ě/je, předpony s- a z-, přípony ní/nní,ný/nný, zdvojené hlásky, shoda přísudku s podmětem (koncovky -i, -y a -a), psaní čárek.
Slovní druhy - podstatná jména (vzory, podvzory a pády), přídavná jména, číslovky, zájmena, slovesa, příslovce, spojky, předložky, částice, citoslovce.
Tvarosloví - rodiny slov, předpona, kořen, přípona, koncovka.
Hláskosloví - dělení slov na slabiky, hlásky a písmena, samohlásky a souhlásky.
Syntax - větné členy (podmět, přísudek, příslovkové určení, přívlastek shodný a neshodný), věty a souvětí, druhy vět.
Jazykové prostředky: figury a tropy.

Čeká Vás maturita, didaktický test nebo přijímačky? Pomocí aplikace se rychle zorientujete v české gramatice, připravíte se do školy, k maturitě i k přijímačkám na střední a vysoké školy. A hlavně ovládnete pravopis a budete psát bez chyb. Diktáty již nebudou dělat problémy. S naší aplikací nemusí být čeština vůbec složitá. Aplikace také obsahuje učební plán a šampionát pro mistry českého jazyka. Součastí je i osnova pro základní školu: 2.- 9. ročník a také pro střední školu a maturitu.

Plná verze: předplatné 59,00 CZK účtované každé 3 měsíce. Předplatné se automaticky obnovuje 24 hodin před vypršením doby jeho platnosti ve stejné částce, v jaké byla uskutečněna první platba. Předplatné se hradí sa přes Váš iTunes účet a je možné zrušit ho, nejpozději však 24 hodin před koncem aktuálního předplatného období.  V případě, že je určitá služba poskytována po určitou dobu bezplatně a v jejím průběhu si zakoupíte placenou verzi, ztrácíte nárok na zbývající dny zdarma.

iPad, iPhone 
     

     
aplikace zatracenacestina    Zatracená čeština

4+

Zatracená čeština přináší soubory cvičení, které naučí děti, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova, ... s následným procvičením. Úlohy jsou rozpracovány do postupných výukových kroků (seriace), které jsou graficky zřetelně odlišeny a vymezeny tak, aby s nimi děti mohly pracovat samostatně. Věříme, že vám Zatracená čeština pomůže vyhnout se problémům s pravopisem, a ve škole i doma tak přispěje k zlepšení atmosféry, která bývá často školním neúspěchem narušena. Balíčky cvičení obsahují učivo celé základní školy.

Více než 50 druhů cvičení, více než 800 cvičení, 2. - 8. ročník základních škol.

iPad


Dnes je 14. 04. 2024 | Svátek má: Vincenc | Počasí v Olomouci: 14.23 °C | Počasí zítra: 17.36 °C