Slovní zásobaTvaroslovíSkladbaSloh

 Hodiny s vyvozením nového učiva  Hodiny opakovací
Téma hodiny Roč. Příl. PL
       
 Věta a slovo, grafický zápis věty 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha
       
 Věta a slovo, grafický zápis věty 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha
       
 Druhy vět 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha
       
 Druhy vět 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha
       
 Přímá řeč 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha
       
 Přímá řeč 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha
 
 Téma hodiny Roč. Příl. PL
       
 Věta a slovo 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha
     
 Věta a slovo 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha
     
 Druhy vět 2.   pripravy ikonapriloha
     
 Druhy vět 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha
     
 Druhy vět 4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha
     
 Druhy vět, věta jednoduchá a souvětí 4.   pripravy ikonapriloha
     
 Druhy vět. věta jednoduchá a souvětí, větný vzorec 3.   pripravy ikonapriloha
     
 Věta jednoduchá a souvětí, větný vzorec 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha
     
 Skladební dvojice a větný vzorec 4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha
       
 Větné celky, základní skladební dvojice,
  neohebné slovní druhy

3.   pripravy ikonapriloha  

  
Zpět na Přehled přípravDnes je 14. 04. 2024 | Svátek má: Vincenc | Počasí v Olomouci: 14.9 °C | Počasí zítra: 17.36 °C