Slovní zásobaTvaroslovíSkladbaSloh

 Hodiny s vyvozením nového učiva  Hodiny opakovací
 Téma hodiny Roč. Příl. PL MM
         
 Slovní druhy 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovní druhy 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovní druhy 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - rod 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - rod 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - rod 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - rod 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - číslo 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - číslo 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - číslo 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - číslo 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - pád 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - pád 3. pripravy ikonapriloha    
         
 Podstatná jména - pád 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - životnost 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - životnost 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - životnost 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - životnost 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - vzory (úvodní seznámení) 4. pripravy ikonapriloha    
         
 Podstatná jména - vzory (úvodní seznámení) 4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - vzory (úvodní seznámení) 4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Přídavná jména 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Přídavná jména 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Přídavná jména 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Přídavná jména 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Přídavná jména - vzory a druhy 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Přídavná jména - vzory a druhy 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Přídavná jména - vzory a druhy 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Přídavná jména - vzory a druhy 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Zájmena 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Zájmena 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Zájmena 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Zájmena 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Zájmena - druhy 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Zájmena - druhy 4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Zájmena - druhy 4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Zájmena - druhy 5. pripravy ikonapriloha    
         
 Číslovky 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Číslovky 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Číslovky 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Číslovky 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Číslovky - druhy 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Číslovky - druhy 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Číslovky - druhy 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Číslovky - druhy 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa - osoba 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa - osoba 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa - osoba 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa - osoba 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa - číslo 3. pripravy ikonapriloha    
         
 Slovesa - číslo 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa - číslo 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa - číslo 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa - čas 3.   pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa - čas 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa - čas 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa - čas 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa - způsob 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa - způsob 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Příslovce 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Příslovce 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Předložky 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Předložky 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Předložky 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Předložky 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Spojky 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Spojky 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Spojky 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Částice 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Citoslovce 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Citoslovce 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Citoslovce 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Části slova - kořen 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Části slova - kořen, předpona, přípona 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Části slova - předpona, kořen, přípona, koncovka 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slova příbuzná 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slova příbuzná 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha
         
 Slova příbuzná 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slova příbuzná 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
 
 Téma hodiny Roč. Příl. PL MM
       
 Slovní druhy 3.   pripravy ikonapriloha  
       
 Slovní druhy 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Slovní druhy 4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Slovní druhy 4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Slovní druhy 4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Slovní druhy 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Slovní druhy 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Slovní druhy - podstatná jména a slovesa 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Slovní druhy - podstatná jména a slovesa 3. pripravy ikonapriloha    
       
 Podstatná jména 2. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Podstatná jména 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Podstatná jména 3.   pripravy ikonapriloha  
       
 Podstatná jména obecná a vlastní, hromadná,
 látková, pomnožná a ohebnost slovních druhů
3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Podstatná jména - rod 3.   pripravy ikonapriloha  
       
 Podstatná jména - rod, číslo a pád 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Podstatná jména - rod, číslo a pád 3.   pripravy ikonapriloha  
       
 Podstatná jména - rod, číslo a pád
4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Podstatná jména - rod, číslo, pád a vzory rodu
 ženského
4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - rod, číslo, pád,
 vzory rodu středního a ženského
4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Podstatná jména - rod, číslo, pád a vzory rodu
 mužského
4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Podstatná jména - rod, číslo, pád, životnost a vzor 4.   pripravy ikonapriloha  
       
 Podstatná jména - pád, číslo, rod, životnost a vzor 4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Podstatná jména - pád, číslo, rod, životnost a vzor 4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Podstatná jména - pád, číslo, rod, životnost a vzor 4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Podstatná jména - pád, číslo, rod, životnost a vzor 4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Přídavná jména 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Přídavná jména 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Zájmena 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Zájmena 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Zájmena 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Číslovky 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Číslovky
4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Zájmena a číslovky 5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Přídavná jména, zájmena a číslovky 3.   pripravy ikonapriloha  
       
 Slovesa 2.   pripravy ikonapriloha  
       
 Slovesa
3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Slovesa - čas 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa - čas a neurčitek
3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Slovesa - čas a neurčitek 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Slovesa - čas a neurčitek 3. pripravy ikonapriloha  pripravy ikonapriloha  
       
 Slovesa - osoba, číslo a čas 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Slovesa - osoba, číslo a čas 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Slovesa - osoba, číslo a čas, tvar jednoduchý
 a složený
4.   pripravy ikonapriloha  
       
 Slovesa - osoba, číslo a čas, tvar jednoduchý
 a složený
4.   pripravy ikonapriloha  
       
 Slovesa - osoba, číslo a čas, tvar určitý a neurčitý 4.   pripravy ikonapriloha  
       
 Slovesa - osoba, číslo, způsob a čas 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
       
 Podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky
 a slovesa
3.   pripravy ikonapriloha  
       
 Podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky
 a slovesa
5. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha
       
 Neohebné slovní druhy,
 větné celky, základní skladební dvojice
3.   pripravy ikonapriloha  
         
 Části slova - kořen, předpona, přípona
 a slova příbuzná
3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Části slova - kořen, předpona, přípona
 a slova příbuzná
4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Části slova - kořen, předpona, přípona
 a slova příbuzná
4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Části slova - kořen, předpona, přípona
 a slova příbuzná
4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Části slova - kořen, předpona, přípona
 a slova příbuzná
4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Části slova - kořen, předpona, přípona
 a slova příbuzná
4. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Příbuzná slova ke slovům vyjmenovaným 3. pripravy ikonapriloha pripravy ikonapriloha  
         
 Příbuzná slova ke slovům vyjmenovaným 4.   pripravy ikonapriloha  

  
Zpět na Přehled přípravDnes je 14. 04. 2024 | Svátek má: Vincenc | Počasí v Olomouci: 16.8 °C | Počasí zítra: 17.36 °C