Úvod | Přehled učiva | Přípravy na hodinu ČJ | Cvičení a úkoly | Pomůcky | Multimédia a hry | Publikace | Kontakt


Publikace

Podívejte se na nabídku publikací zaměřených na učivo českého jazyka pro 1. stupeň základních škol různých nakladatelství:
Alter | Blug | Dialog | Didaktis | Fortuna | Fragment | Fraus | Jinan | Nová škola | Pansofia | Pierot | Prodos | Raabe | SPN | Studio 1+1 | a další...


Nakladatelství BLUG
BLUMENTRITTOVÁ, Vlasta. Tvrdé a měkké slabiky. Benešov: Blug, 2004. ISBN 80-7274-942-0.
BLUMENTRITTOVÁ, Vlasta. Procvičujeme vyjmenovaná slova. Benešov: Blug, 2008. ISBN 978-80-7274-975-1.
BLUMENTRITTOVÁ, Vlasta. Měkké I a tvrdé Y ve slovech. Benešov: Blug, 2010. ISBN 978-80-7274-009-3.
BLUMENTRITTOVÁ, Vlasta. I a Y v koncovce příčestí při shodě přísudku s podmětem. Benešov: Blug, 2012. ISBN 978-80-7274-019-2.
BLUMENTRITTOVÁ, Vlasta. Procvičujeme předpony a předložky. Benešov: Blug, 2007. ISBN 80-7274-970-6.
BLUMENTRITTOVÁ, Vlasta. Procvičujeme druhy slov. Benešov: Blug, 2006. ISBN 80-7274-955-2.
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Procvičujeme vyjmenovaná slova. Benešov: Blug, 2002. ISBN 80-7274-9277.
BLECHOVÁ, Marie; HLAVÁČOVÁ, Eva; SEDLÁČEK, Bohumil. Kontrolní diktáty a pravopisná cvičení pro 2., 3., 4. a 5. ročník ZŠ. Benešov: Blug, 2007. ISBN 978-80-7274-968-3.
SEIFERTOVÁ, Alice. Opakovací prověrky - Český jazyk, 2., 3., 4., 5. ročník. Benešov: Blug, 2014. ISBN 978-80-7274-025-3.
SEIFERTOVÁ, Alice. Opakovací prověrky hravě - Český jazyk pro 2. ročník.
HLAVÁČOVÁ, Eva; SEDLÁČEK, Bohumil. Český pravopis. Praha: Blug, 2010. ISBN 978-80-7274-992-8.
HLAVÁČOVÁ, Eva a kol. Přehled učiva českého jazyka s procvičováním pravopisných jevů s poučením a klíčem správnosti pro 6. – 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Praha: Blug. ISBN 978-7274-016-1.