HLÁSKOSLOVÍ   SLOVNÍ ZÁSOBA   TVAROSLOVÍ   SKLADBA   PRAVOPIS

   Psací písmo  

   Hlásky a jejich rozdělení 

         Slabičná a hlásková
         stavba slova

         Párové souhlásky


   Slovo a jeho význam

   Slovní druhy

      Podstatná jména

        - pád

        - číslo

        - rod

          - životnost

        - vzory

      Zájmena - druhy

      Číslovky - druhy

      Slovesa

        - osoba

        - číslo

        - způsob

        - čas

        - tvary sloves

   Stavba slova


   Věta a slovo

   Druhy vět

   Větné celky

         Vzorec souvětí

   Větné členy

         Přísudek a podmět

   Skladební dvojice   I/Y

     - v základu slova po B

     - v základu slova po L

     - v základu slova po M

     - v základu slova po P

     - v základu slova po S

     - v základu slova po V

     - v základu slova po Z

     - v předponách VY- a VÝ-

     - v koncovkách        
        podstatných jmen

   Párové souhlásky     

     - uvnitř a na konci slova


  
 
  SLOH        


    Slohové útvary

    Dopis a adresa

       


Dnes je 24. 06. 2024 | Svátek má: Jan | Počasí v Olomouci: 15.06 °C | Počasí zítra: 25.89 °C