zrak23  

Pravolevá orientace je zřejmě nejkomplikovanější schopností orientace v prostoru. Problematická je nejen pro jedince s narušenými kognitivními či percepčními funkcemi, ale také pro jedince se zkříženou lateralitou.

Jedinci s narušenou pravolevou orientací mohou mít problém při správném zápisu některých písmen a číslic (zrcadlově otáčí např. b, d, c, L, J, S, ?, E, 3, p, q apod.) a čtení některých písmen (b-d, p-q). Zrcadlově otáčet mohou ale také celé skupiny znaků (např. 68-86). Kromě čtení a psaní se tento deficit může projevit např. při osové souměrnosti, orientaci na časové a číselné ose, při práci s mapou atd.

Pravolevou orientaci využíváme při pohybu na komunikacích, neboť je promítnuta do řady pravidel silničního provozu. 

 

Při nácviku začínáme rozlišováním částí těla dítěte: levá a pravá ruka, levá a pravá část těla, poté se od těla postupně vzdalujeme k rozlišování předmětů na levé a pravé části těla, objektů v prostoru vlevo a vpravo a nakonec k určování levé a pravé strany těla u někoho jiného. Postupujeme pozvolna, k dalšímu kroku přistupujeme po dobrém zvládnutí kroku předešlého.

zrak24

 

Rozlišování levé a pravé ruky

Velmi užitečné jsou různé MNEMOTECHNICKÉ POMŮCKY, které dětem mohou pomoci si pravou a levou ruku zapamatovat. První z nich demonstruje už úvodní obrázek (roztažený ukazovák a palec levé ruky vytváří písmeno L). Pro větší názornost si dítě může písmeno na ruku i nakreslit např. fixem, nebo nalepit (přilepí si na ni např. pěnovkové písmeno, písmeno vytvořené nalepení barevné lepící pásky apod.).

Pro trvalejší připomínku stran můžeme dítěti na ruku navléct např. náramek, což je vynikající pomůcka, pokud dítě učíme jezdit na kole v městské dopravě. Dobře poslouží např. silikonový náramek. V běžných dopravních situacích je důležitější rychlá identifikace pravé ruky (zpočátku řešíme hlavně jízdu při pravém okraji), proto je vhodné náramkem „Praváčkem“ označit pravou ruku.

Ruce můžeme označit třeba také prstýnkem, nalakovanými nehty, nebo barevnou rukavičkou. Záleží na naší fantazii.

  zrak25

Rozlišování levé a pravé strany těla

Po zvládnutí pravé a levé ruky se věnujeme celému tělesnému schématu, tedy i ostatním párovým orgánům. Děti PODLE DIKTÁTU UKAZUJÍ pravou ruku, levé koleno, levé ucho atd. Zvýšené obtížnosti dosáhneme, pokud budeme současně zadávat více pokynů.

Modifikací této aktivity je hra TWISTER. Hra je pro 2 a více hráčů. Hráči se musí dotknout barevné podložky tou částí těla, která byla vybrána při losování. Pokud někdo z hráčů polohu nezvládne, nebo pokud je vytlačen z podložky, vypadává.

Variantou je pak hra, při níž je vytvořena dráha s obrázky částí těl (rukou a nohou). Hráči musí dráhou správně proskákat. Pokud udělají chybu, začíná znovu další hráč.

  zrak27
1

        zrak26
2


Objekty na levé a pravě straně těla

Děti opět UKAZUJÍ PODLE DIKTÁTU např. náušnici na pravém uchu, přečtou nápis na pravé straně trička, ukážou levou botu atd. Podle zadání mohou NA SVÉ TĚLO PŘEDMĚTY PŘIPEVŇOVAT (např. na levou nohu si navleč modrou ponožku, na pravou ruku červenou rukavici, na levou nohu si obuj tenisku atd.). 

 

Objekty na levé a pravé straně v prostoru

Při počátečním nácviku můžeme dítěti na stůl položit schéma s pravou a levou rukou. Dítě pak VYJMENOVÁVÁ, co má po pravé/levé ruce. Předměty na levou a pravou stranu pak může také POKLÁDAT PODLE ZADÁNÍ. Pokud činnost zvládá, zkoušíme totéž znovu bez podpůrného schématu.

Podobně můžeme postupovat také při pohybu v prostoru. Zpočátku může mít dítě opět nějakým způsobem označeny ruce. Dítě se postaví do prostoru a vyjmenovává, co je po jeho levé a pravé ruce. A stejně jako v předešlém případě, pokud vidíme, že dítěti aktivita nečiní obtíže, můžeme ji dále zkoušet bez nápovědy na rukou.

V této fázi můžeme pravolevou orientaci trénovat také v různých pracovních listech, kde žáci VYBARVUJÍ nebo jinak označují objekty směřující doprava a doleva. 

zrak29          zrak30        zrak28
3                                                                                          4                                                                                         5

Rozlišování levé a pravé strany na další osobě

Rozlišování levé a pravé strany na další osobě je nejobtížnější, neboť je zde třeba uplatnit tzv. křížové pravidlo (co je u mě vpravo, to je u člověka stojícího čelem ke mně vlevo). Nácvik začínáme na dvou proti sobě stojících dětech.

 

Zpět na Zrakové vnímání

 


Zdroje:
JUCOVIČOVÁ, D. ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2014. str. 176. ISBN 978-80-262-0645-3. 

Zdroje obrázků:
1 Pozycz. Gra Twister [online]. Dostupné na <https://pozycz.to/oferta/80> [cit. 2020-10-06]. 
Pinterest [online]. Dostupné na <https://www.pinterest.es/pin/844917580083342546/> [cit. 2020-10-06]. 
3 About Preschool [online]. Dostupné na <https://aboutpreschool.net/fun-activities/colored-arrows/> [cit. 2020-10-06]. 
4 MŠ Pastelka. Předškoláček - pravolevá orientace [online]. Dostupné na <https://www.mskrupka.cz/2020/04/11/predskolacek-pravoleva-orientace/> [cit. 2020-10-06]. 
5 EdufichasLateralidad para ni
ños [online]. Dostupné na <https://www.edufichas.com/lateralidad/> [cit. 2020-10-06]. Dnes je 24. 06. 2024 | Svátek má: Jan | Počasí v Olomouci: 16.12 °C | Počasí zítra: 25.89 °C