Vševěd - Zábavné opakování pro školáky

weby vseved
 

 
             menu weby

                   

Moje čeština
Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Český jazyk - cvičení
Procvičování mluvnických jevů.

Diktát na jedničku
Online pravopisná cvičení, mluvené diktáty a vysvětlení mluvnice. Nahrazuje klasické doučování z češtiny a vhodně doplňuje školní výuku. Až do odvolání zcela zdarma.

Internet a multimédia ve výuce českého jazyka
Portál se zaměřuje na získávání praktických zkušeností v dané problematice a získání přehledných informací v rámci jednotlivých témat.

LearnTube
Obsáhlý interaktivní web s videolearningem. Pro střední a základní školy byl uvolněn zdarma obsáhlý, více než 6 hodin dlouhý, video kurz na český jazyk.

Online cvičení
Umožňuje procvičovat češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy. Průvodce učivem českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ.

Prima úča
Průvodce učivem českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ.

Umíme česky
Procvičování českého jazyka online.

Umím češtinu
Online procvičování českého jazyka v prostředí Google Forms.

Úlohy z češtiny pro děti ze základních škol
Česká gramatika vysvětlena a procvičována zábavnou formou. Průběžně jsou přidávána nová prostředí pro žáky všech ročníků základních škol.

Čtenářská gramotnost Portál soustředí na jednom místě veškeré podstatné informace vztahující se k rozvoji čtenářské gramotnosti. Naleznete tu články s tipy do výuky, přípravy na vyučování, důležité zdroje informací, a to ke všem čtyřem oblastem, na které je projekt zaměřený: čtenářství, tvůrčí psaní, projektové vyučování a mediální výchova.

ČŠI PIRLS 2016
Uvolněné úlohy ze čtenářské gramotnosti.

Škola pro sebe
Srozumitelně vysvětlena látka z mnoha oblastí pravopisu a větného rozboru.Dnes je 24. 06. 2024 | Svátek má: Jan | Počasí v Olomouci: 16.94 °C | Počasí zítra: 25.89 °C