Schopnost zrakové paměti se uplatňuje už při počátečním nácviku čtení, při němž je třeba si zapamatovat písmena, udržet je v paměti a při čtení si je z paměti vybavit. Zraková paměť se zapojuje také při reprodukci textu, je tedy důležitým předpokladem učení. S pamětí pracujeme i při reprodukci objektů, využíváme ji při skládání obrázků, sestavování modelů podle vzoru (zde se zapojuje krátkodobá paměť) i bez něj (vytěžujeme spíše dlouhodobou paměť). Využíváme ji také při popisech (např. popisujeme, co jsme viděli na vycházce, člena rodiny, hračku, domácího mazlíčka atd.).

Podstatou nácviku zrakové paměti je POPIS TOHO, CO SI DÍTĚ ZAPAMATOVALO z prostoru, obrázku, krátkého textu... Obtížnost nastavujeme délkou expozice obrázku/textu a také jejich komplikovaností (snadněji zapamatovatelné jsou jednoduché obrázky s menším množstvím detailů bez pozadí a kratší texty pracující se slovní zásobou dětí). Aktivita, v níž mají děti za úkol zapamatovat si předměty, které se pak schovají pod dekou, je známa pod názvem KIMOVA HRA. Schovává se 10-20 předmětů, které si děti 1-2 minuty prohlíží. Poté se předměty zakryjí a děti zapisují, co si zapamatovaly. To, co si zapamatovaly, mohou také KRESLIT, DOKRESLOVAT, MODELOVAT atd.

Při SKLÁDÁNÍ SESTAVOVÁNÍ můžeme využívat veškeré aktivity, které byly prezentovány u nácviku zrakové analýzy a syntézy.

Další aktivitou vhodnou pro trénink paměti je HLEDÁNÍ, CO SE NA OBRÁZKU/V PROSTORU ZMĚNILO (např. se přesadily některé děti, něco přibylo/ubylo na tabuli, učitel změnil nějakou část oblečení apod.). 

Zrakovou paměť cvičíme i při činnosti, kdy necháme děti na daný čas prohlížet místnost. Poté místnost opustí a učitel se ptá např. Kde leží míč? Co je na stole? Jakou barvu má ubrus? atd.

Využít můžeme také HLEDÁNÍ ROZDÍLŮ NA OBRÁZCÍCH

Se zrakovou pamětí pracujeme při řadě společenských či deskových der (např. PEXESO, MYŠKY, COLORIO, CHODÍ PEŠEK OKOLO, DOBBLE, PAMĚTNÍ HRA, PAMĚŤ 3D, TVARY, BARVY, PAMĚŤ, různé typy PEXES, PEXETRIO, KVARTETO, RYCHLÉ KELÍMKY, SLONÍ PAMĚŤ atd.).

zrak205
1
        zrak204
2
        zrak208
3

 zrak203

4
         zrak214
5
          zrak212
6
            zrak213
7

zrak219
8
        zrak222
9
        zrak221
10

zrak223
11
        zrak224
12

 

Zpět na Zrakové vnímání

 


Zdroje:
JUCOVIČOVÁ, D. ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2014. str. 176. ISBN 978-80-262-0645-3. 

Zdroje obrázků:
1 Piatnik. Myšky  [online]. Dostupné na <https://www.ihrysko.sk/mysky-p4183> [cit. 2020-10-06]. 
2 Yogi. Colorio  [online]. Dostupné na <http://www.yogi.cz/produkt/hry-spolecenske-hry-abstraktni-a-logicke-hry-abstraktni-strategie/Piak016/colorio/> [cit. 2020-10-06].
3 BURDA, J. Společenksé hry jako metoda rozvoje kompetencí [online]. Dostupné na <https://www.mindok.cz/userfiles/files/manualproucitele_web.pdf> [cit. 2020-10-06].
4 Albi. Dobble [online]. Dostupné na <https://eshop.albi.cz/dobble/> [cit. 2020-10-06].
5 Dárky pro děti. Paměťová hra pro děti [online]. Dostupné na <https://www.darky.cz/pametova-hra-pro-deti> [cit. 2020-10-06].
6 Hračkárna. Paměť 3D [online]. Dostupné na <https://www.hrackarna.cz/pexi-pamet-3d-spolecenska-hra-UN21085.html> [cit. 2020-10-06].
7 Hračkárna. Tvary, barvy, paměť [online]. Dostupné na <https://www.hrackarna.cz/tvary-barvy-pamet-H013428.html> [cit. 2020-10-06].
8 Bambule. Pexeso technika baby [online]. Dostupné na <https://www.bambule.cz/pexeso-technika-baby> [cit. 2020-10-06].
9 Heureka. Betaxa Pexetrio Zvířecí rodinky [online]. Dostupné na <https://karetni-hry.heureka.cz/betaxa-pexetrio-zvireci-rodinky/specifikace/> [cit. 2020-10-06].
10 Knižní klub. Kvarteto - Ptáci [online]. Dostupné na <https://www.knizniklub.cz/knihy/87758-kvarteto-ptaci.html?ic=ostatni_kupuji&icc=crosseling> [cit. 2020-10-06].
11 Krajina hraček. Logická paměťová společenská hra Rychlé kelínky [online]. Dostupné na <https://www.krajinahracek.cz/logicka-spolecenska-hra> [cit. 2020-10-06].
12 Hras. Sloní paměť  - Piatnik  [online]. Dostupné na <https://www.hras.cz/spolecenske-hry/detske-hry/sloni-pamet-piatnik> [cit. 2020-10-06].Dnes je 24. 05. 2024 | Svátek má: Jana | Počasí v Olomouci: 17.32 °C | Počasí zítra: 22.53 °C