Levo-pravý pohyb očí je důležitý zejména pro čtení a psaní, neboť česká slova se čtou a píšou zleva doprava. Tato dovednost nám pomáhá sledovat řádek. Důležitý je také pohyb shora dolů, který nám zase umožňuje posouvat se při čtení a psaní na další řádek.

Nácvik začínáme od nejjednoduššího obtahování přerušované čáry (tím spojujeme např. protilehlé obrázky). Čáru může dítě obtahovat prstem, nebo třeba fixem, čímž si zároveň procvičuje motoriku a grafomotoriku. V další fázi už dítě čáry sleduje jen zrakem. Na to navazujeme spojováním obrázků bez pomocných čar a dále např. procházením bludiště.

zrak33
1
     zrak35
2
     zrak32
3 

Dalšími aktivitami, na kterých můžeme nacvičovat pohyb zleva doprava, jsou DĚJOVÉ OBRÁZKY, podle kterých dítě vypráví. Pokud chceme zároveň rozvíjet logické myšlení dítěte, můžeme tuto aktivitu začít tím, že si dítě OBRÁZKY NEJPRVE SAMO USPOŘÁDÁ zleva doprava a pak podle nich vypráví.

zrak36
4
     zrak39
5

Ještě předtím, než se dítě naučí samo číst, předčítají mu z knih rodiče. Řada knih pro nejmenší děti kombinuje text s obrázky. Do tohoto OBRÁZKOVÉHO ČTENÍ se může zapojit i dítě. Rodič bude číst textové části a dítě pojmenuje obrázek. Bude tedy muset sledovat řádek, aby vědělo, kde rodič čte. Zároveň ho již v tomto období můžeme nenásilně učit, jak si v textu ukazovat, abychom se při čtení neztratili. Pokud bude rodič číst pomalou rychlostí a zřetelně oddělovat jednotlivá slova, dítě se podkládat slova prstem rychle naučí. 

Před čtením je dobré se s dítětem nejprve podívat na obrázky a společně si říct, co znamenají. Čtení s obrázky pomáhá rozvíjet slovní zásobu dětí (učí se nová slova a u také si zpřesňují jejich významy). Ačkoli dítě říká jen to, co vidí na obrázku, samo to většinou vnímá jako první zkušenost s vlastním čtením, na kterou je pyšné. Společné čtení s rodičem navíc utužuje jejich vzájemný vztah a buduje pozitivní vztah k četbě jako takové.

 
zrak31
6 FRANCOVÁ, E. Obrázkové pohádky

Orientaci zleva doprava můžeme využívat také při VYTVÁŘENÍ POSLOUPNOSTÍ. Při těchto úkolech opět trénujeme také logické myšlení, protože dítě musí samo přijít na logiku toho, jak se objekty v řadě střídají. 

zrak40   zrak41    zrak43   zrak42
  7                                                                             8                                                  9                                                                                                                                               10

K logickým úkolům patří také hledání toho, CO NA ŘÁDEK NEPATŘÍ, případně HLEDÁNÍ URČITÉ KOMBINACE ZNAKŮ

   zrak78      zrak79
  11                                                                                                   12

V řadách můžeme samozřejmě využívat také posloupnosti číselné (různé číselné řady) i písmenné (např. abecedu), kdy děti doplňují do řady chybějící znaky.

S řadou a levo-pravým čtením se pracuje také u ČÍSELNÝCH A ČASOVÝCH OS, do kterých děti buď údaje doplňují, nebo je z nich čtou.

 
zrak44
    13

  

Zpět na Zrakové vnímání

 


Zdroje:
JUCOVIČOVÁ, D. ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2014. str. 176. ISBN 978-80-262-0645-3. 

Zdroje obrázků:
1 Evimin Altintopu. Itfaiye 
Etkinlik Sayfaları [online]. Dostupné na <https://www.eviminaltintopu.com/itfaiye-etkinlik-sayfalari/> [cit. 2020-10-06]. 
2 Войдите в ОК [online]. Dostupné na <https://m.ok.ru/razvitie.detej/photos> [cit. 2020-10-06]. 
3 Katholische Kindertagesstätte Maria Königin des Friedens [online]. Dostupné na <https://kitas-st-johann.de/maria_koenigin_des_friedens/kita-zuhause/> [cit. 2020-10-06]. 
4 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/d5/8a/34/d58a34760837b4ecb9dc04a15fbc5595.png> [cit. 2020-10-06]. 
5 Live Worksheets [online]Secuencias lógicas. Dostupné na <https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Relaciones_l%C3%B3gico-matem%C3%A1ticas/Secuencias_l%C3%B3gicas/Secuencias_l%C3%B3gicas_ik778902px> [cit. 2020-10-06]. 
6 FRANCOVÁ, S. Obrázková pohádka. Červená karkulka [online]. Animáček, březen 2013. Dostupné na <http://www.sylvafrancova.com/Animacek_pohadky.php?jzk=0> [cit. 2020-10-06]. 
7 DepositPhotos [online]. Dostupné na <https://sp.depositphotos.com/204463776/stock-illustration-complete-repeating-patterns-worksheet-preschool.html> [cit. 2020-10-06]. 
8 Vseosvita [online]. Dostupné na <https://vseosvita.ua/library/zavdanna-na-rozvitok-logiki-prodovz-radok-359227.html> [cit. 2020-10-06]. 
9 Alfabetização e Letramento [online]. Dostupné na <http://danisan-dani.blogspot.com/2009/06/atividades-para-educacao-infantil.html> [cit. 2020-10-06]. 
10 Get Google [online]. Dostupné na <https://get.google.com/albumarchive/100604380746189505587/album/AF1QipM8vJnOOS41hUrO16sL6aWbUnUoGqDTHQlBjLsF/AF1QipMmR78CkYgpNMc46DyUfrF40a3K8OtUfQCyF3Ju> [cit. 2020-10-06]. 
11 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/366269382198903219/> [cit. 2020-10-06]. 
12 M J Dees [online]. Dostupné na <https://mjdees.wordpress.com/2020/01/12/116-trying-to-get-a-brazilian-driving-license/> [cit. 2020-10-06]. 
13 Školákov. Orientace na číselné ose[online]. Dostupné na <https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-osa/pocitame.html> [cit. 2020-10-06]. Dnes je 24. 05. 2024 | Svátek má: Jana | Počasí v Olomouci: 17.11 °C | Počasí zítra: 22.53 °C