menu lateralita
 

Co je to informační výchova?

Informační výchova je cílevědomé systematické formování jedince k tomu, aby dokázal informace vytvářet, sbírat, zpracovávat, vyhodnocovat jejich kvalitu i úroveň a využívat je ve svém pracovním i osobním životě. Cílem informační výchovy je tedy snaha vychovat informačně gramotného jedince.

Kompetence informačně gramotného člověka

 Informačně gramotný jedinec by měl být schopen:
- identifikovat informační potřeby,
- pro získání informací zvolit nejvhodnější strategii,
- využívat odpovídající zdroje a informační systémy,
- v informačních zdrojích vyhledat požadované informace,
- získané informace kriticky zhodnotit,
- informace vhodně zpracovat a využít,
- informace zprostředkovat jiným lidem v různých podobách a prostřednictvím různých technologií,
- prosoudit morální a právní aspekty využívání informací.

Nemalé množství informací se k nám dostává přes média, z čehož plyne, že součástí informační gramotnosti je také gramotnost mediální. Informační výchova tedy úzce souvisí také s výchovou mediální, která se zabývá posuzováním mediálně šířených informací, a to zejména informací šířených médii pro masovou komunikaci, tedy masmédii (internet, televize, rádio) a tištěnými médii (noviny, časopisy).

Součástí informační gramotnosti je také gramotnost počítačová, tedy soubor vědomostí a dovedností zaměřených na ovládání a využívání počítače.

   ctenarskagramotnost14

  


Zdroje:

Wikipedie. Informační výchova [online]. Dostupné na <https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%BDchova> [cit. 2021-09-14].
Wikipedie. Informační gramotnost [online]. Dostupné na <https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_gramotnost> [cit. 2021-09-14].
Wikipedie. Počítačová gramotnost [online]. Dostupné na <https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_gramotnost> [cit. 2021-09-14].
Wikipedie. Mediální výchova [online]. Dostupné na <https://cs.wikipedia.org/wiki/Medi%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDchova> [cit. 2021-09-14].
Wikipedie. Média [online]. Dostupné na <https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia> [cit. 2021-09-14].
MAZÁČOVÁ, P. Perspektivy spolupráce knihoven a škol v rozvoji gramotností pro 21. století [online]. Dostupné na <https://www.goethe.de/resources/files/pdf130/mazov_prezentace_goethe-institut_praha_24.-4..pdf> [cit. 2021-09-14].

Zdroje ilustračních obrázků:
https://infoindemand.com/wp-content/uploads/2019/11/information-technology.pngDnes je 24. 06. 2024 | Svátek má: Jan | Počasí v Olomouci: 15.21 °C | Počasí zítra: 25.97 °C