Úvod | Přehled učiva | Přípravy na hodinu ČJ | Cvičení a úkoly | Pomůcky | Multimédia a hry | Publikace | Kontakt


Publikace

Podívejte se na nabídku publikací zaměřených na učivo českého jazyka pro 1. stupeň základních škol různých nakladatelství:
Alter | Blug | Dialog | Didaktis | Fortuna | Fragment | Fraus | Jinan | Nová škola | Pansofia | Pierot | Prodos | Raabe | SPN | Studio 1+1 | a další...


Nakladatelství DIALOG
2. ročník
MELICHÁRKOVÁ, Ivana; ŠVECOVÁ, Libuše. Česká jazyk pro 2. ročník. Liberec: Dialog, 2007. ISBN 80-86218-94-5.
MELICHÁRKOVÁ, Ivana; ŠVECOVÁ, Libuše. Česká jazyk pro 2. ročník – pracovní sešit. Liberec: Dialog, 2007. ISBN 80-86218-95-3.
STÉBLOVÁ, Milena. Metodická příručka k učebnici Český jazyk 2. ročník. Liberec: Dialog. ISBN 978-80-86761-02-2.
3. ročník
STÉBLOVÁ, Milena; STUCHLÍKOVÁ, Marie. Český jazyk pro 3. ročník. Liberec: Dialog, 2007. ISBN 80-86761-14-2.
STÉBLOVÁ, Milena. Český jazyk pro 3. ročník – pracovní sešit. Liberec: Dialog, 2007. ISBN 80-86761-15-0.
STÉBLOVÁ, Milena. Metodická příručka k učebnici Český jazyk 3. ročník. Liberec: Dialog. ISBN 978-80-86761-19-0.
4. ročník
STÉBLOVÁ, Milena. Český jazyk pro 4. ročník. Liberec: Dialog, 2005. ISBN 80-86761- 33-6.
STÉBLOVÁ, Milena. Český jazyk pro 4. ročník – pracovní sešit. Liberec: Dialog, 2007. ISBN 80-86761- 35-5.
STÉBLOVÁ, Milena. Metodická příručka k učebnici Český jazyk 4. ročník. Liberec: Dialog. ISBN 978-80-86761-39-8.
5. ročník
STÉBLOVÁ, Milena. Český jazyk pro 5. ročník. Liberec: Dialog, 2007. ISBN 978-80-86761-65-7.
STUCHLÍKOVÁ, Iva. Český jazyk pro 5. ročník – pracovní sešit. Liberec: Dialog, 2007. ISBN 978-80-86761-73-2.
STÉBLOVÁ, Milena. Metodická příručka k učebnici Český jazyk 5. ročník. Liberec: Dialog. ISBN 978-80-86761-75-6.
MELICHÁRKOVÁ, Ivana; ŠVECOVÁ, Libuše. Hurá do abesedy. Liberec: Dialog, 2002. ISBN 80-86218-65-1.