Úvod | Přehled učiva | Přípravy na hodinu ČJ | Cvičení a úkoly | Pomůcky | Multimédia a hry | Publikace | Kontakt


Publikace

Podívejte se na nabídku publikací zaměřených na učivo českého jazyka pro 1. stupeň základních škol různých nakladatelství:
Alter | Blug | Dialog | Didaktis | Fortuna | Fragment | Fraus | Jinan | Nová škola | Pansofia | Pierot | Prodos | Raabe | SPN | Studio 1+1 | a další...


Nakladatelství FORTUNA
2. ročník
KONOPKOVÁ, Ludmila a kol. Český jazyk pro 2. ročník základní školy, 1. díl. Praha: Fortuna, 2007. ISBN: 80-7168-664-6.
KONOPKOVÁ, Ludmila a kol. Český jazyk pro 2. ročník základní školy, 1. díl. Praha: Fortuna, 2007. ISBN: 80-7168-685-9.
KONOPKOVÁ, Ludmila a kol. Český jazyk pro 2. ročník základní školy – pracovní sešit. Praha: Fortuna, 2010. ISBN: 978-80-7168-805-1.
3. ročník
KONOPKOVÁ, Ludmila a kol. Český jazyk pro 3. ročník základní školy, 1. díl. Praha: Fortuna, 2000. ISBN: 80-7168-716-2.
KONOPKOVÁ, Ludmila a kol. Český jazyk pro 3. ročník základní školy, 1. díl. Praha: Fortuna, 2010. ISBN: 978-80-7168-745-0.
KONOPKOVÁ, Ludmila a kol. Český jazyk pro 3. ročník základní školy – pracovní sešit. Praha: Fortuna. ISBN: 978-80-7168-888-4.
4. ročník
KONOPKOVÁ, Ludmila a kol. Český jazyk pro 4. ročník základní školy, 1. díl. Praha: Fortuna, 2007. ISBN: 978-80-7168-894-5.
KONOPKOVÁ, Ludmila a kol. Český jazyk pro 4. ročník základní školy, 2. díl. Praha: Fortuna, 2007. ISBN: 80-7168-420-1.
KONOPKOVÁ, Ludmila a kol. Český jazyk pro 4. ročník základní školy – pracovní sešit. Praha: Fortuna, 2004. ISBN: 978-80-7168-894-5.
5. ročník
KONOPKOVÁ, Ludmila a kol. Český jazyk pro 5. ročník základní školy, 1. díl. Praha: Fortuna, 2005. ISBN: 80-7168-575-5.
KONOPKOVÁ, Ludmila a kol. Český jazyk pro 5. ročník základní školy, 2. díl. Praha: Fortuna, 2010. ISBN: 80-7168-620-4.
KONOPKOVÁ, Ludmila a kol. Český jazyk pro 5. ročník základní školy – pracovní sešit. Praha: Fortuna, 2004. ISBN: 978-80-7168-904-1.
POLANSKÁ, Jiřina. Cvičebnice českého jazyka. Pracovní sešit pro 2. ročník základní školy. Praha: Fortuna, 2001. ISBN 80-7168-757-X.
POLANSKÁ, Jiřina. Cvičebnice českého jazyka. Pracovní sešit pro 3. ročník základní školy. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-633-6.
POLANSKÁ, Jiřina. Cvičebnice českého jazyka. Pracovní sešit pro 4. ročník základní školy. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-815-0.
POLANSKÁ, Jiřina. Cvičebnice českého jazyka. Pracovní sešit pro 5. ročník základní školy. Praha: Fortuna, 1998. ISBN 80-7168-542-9.
KONOPKOVÁ, Ludmila. Diktáty a pravopisná cvičení pro 2. ročník ZŠ. Praha: Fortuna, 2009. ISBN: 978-80-7373-044-4.
KONOPKOVÁ, Ludmila. Diktáty a pravopisná cvičení pro 3. ročník ZŠ. Praha: Fortuna, 2009. ISBN: 978-80-7373-046-8.
KONOPKOVÁ, Ludmila. Diktáty a pravopisná cvičení pro 4. ročník ZŠ. Praha: Fortuna, 2009. ISBN: 978-80-7373-045-1.
KONOPKOVÁ, Ludmila. Diktáty a pravopisná cvičení pro 5. ročník ZŠ. Praha: Fortuna, 2009. ISBN: 978-80-7373-045-1.
MELICHAR, Jiří; STYBLÍK, Vlastimil. Přehled učiva základní školy. Praha: Fortuna, 2009. ISBN 80-7168-892-4.
STYBLÍK, Vlastimil. Přehledná mluvnice češtiny pro základní školy. Praha: Fortuna, 1997. ISBN 978-80-7168-474-9.
STYBLÍK, Vlastimil. Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-7168-294-2.
KAMIŠ, Karel. Procvičujeme pravopis podle Pravidel ve škole i doma. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-276-4.
KOUŠOVÁ, Noemi. Chvilky s pravopisem. Praha: Fortuna, 2008. ISBN 80-7373-023-5.
POLANSKÁ, Jiřina. Vyjmenovaná slova. Cvičebnice pro základní školy. Praha: Fortuna, 2001. ISBN 80-7168-461-9.
PIŠLOVÁ, Simona. Jazykové hry. Praha: Fortuna, 2011. ISBN 978-80-7373-025-3.
HAUSER, Přemysl. Pracovní sešit pro vyučování pravopisu 2. - 4. ročníku základních škol. Praha: Fortuna, 1991. ISBN 80-852-9831-7.
DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka; JIRSA, Miloš. Český jazyk v sešitech pro první stupeň ZŠ. Pravopis – pracovní sešit. Praha: Fortuna, 1993. ISBN 8071680141.
DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka; HOVORIČ, Tomáš; Jirsa, Miloš. Český jazyk v sešitech pro první stupeň ZŠ. Tvarosloví – pracovní sešit. Praha: Fortuna, 1993. ISBN 8071680125.
ZIMOVÁ, Ludmila a kol. Učíme se pravopis. Praha: Fortuna, 1991. ISBN 80-85298-40-6.