Úvod | Přehled učiva | Přípravy na hodinu ČJ | Cvičení a úkoly | Pomůcky | Multimédia a hry | Publikace | Kontakt


Publikace

Podívejte se na nabídku publikací zaměřených na učivo českého jazyka pro 1. stupeň základních škol různých nakladatelství:
Alter | Blug | Dialog | Didaktis | Fortuna | Fragment | Fraus | Jinan | Nová škola | Pansofia | Pierot | Prodos | Raabe | SPN | Studio 1+1 | a další...


Nakladatelství FRAGMENT
EISLEROVÁ, Jana; ŠPLÍCHAL, Antonín. Píše se velké/malé písmeno? Praha: Fragment, 2004. ISBN 80-7200-951-6.
EISLEROVÁ, Jana; ŠPLÍCHAL, Antonín. Kdy se píše s/z, ě/je, ú/ů? Praha: Fragment, 2005. ISBN 80-253-0048-X.
EISLEROVÁ, Jana; ŠPLÍCHAL, Antonín. Jaké i/y se píše? Praha: Fragment, 2004. ISBN 80-7200-909-5.
EISLEROVÁ, Jana. Jaké i/y se píše? Pro ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Fragment, 2011. ISBN 978-80-253-1206-3.
EISLEROVÁ, Jana.Český jazyk - Píšeme bez chyb. Praha: Fragment, 2014. 978-80-253-2321-2.
HOLEČKOVÁ, Dana. Český jazyk nanečisto - Pětiminutovky pro 2. třídu ZŠ. Praha: Fragment, 2014.
HOLEČKOVÁ, Dana. Český jazyk nanečisto - Pětiminutovky pro 3. třídu ZŠ. Praha: Fragment, 2014.
KALWITZKI, Sabine. Žolíkova veselá škola. Hry se slovy pro druháky. Praha: Fragment, 2000. ISBN 80-7200-451-4.
KALWITZKI, Sabine. Žolíkova veselá škola. Hry se slovy pro třeťáky. Praha: Fragment, 2000. ISBN 80-7200-452-2.
KALWITZKI, Sabine. Žolíkova veselá škola. Hry se slovy pro čtvrťáky. Praha: Fragment, 2000. ISBN 80-7200-453-0.
ČERNÁ, Michaela; BLECHOVÁ, Dita. Tabulky pro 1. - 5. třídu ZŠ. Praha: Fragment, 2012. ISBN 978-80-253-0906-3.
DRÁBOVÁ, Renata. Český jazyk - školní tabulky. Přehledné základy gramatiky. Praha: Fragment, 2011. ISBN 978-80-253-1219-3.
EISLEROVÁ, Jana. Český jazyk do dlaně pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií Praha: Fragment, 2014. ISBN 978-80-253-2173-7.