Úvod | Přehled učiva | Přípravy na hodinu ČJ | Cvičení a úkoly | Pomůcky | Multimédia a hry | Publikace | Kontakt


Publikace

Podívejte se na nabídku publikací zaměřených na učivo českého jazyka pro 1. stupeň základních škol různých nakladatelství:
Alter | Blug | Dialog | Didaktis | Fortuna | Fragment | Fraus | Jinan | Nová škola | Pansofia | Pierot | Prodos | Raabe | SPN | Studio 1+1 | a další...


Nakladatelství FRAUS
2. ročník
KOSOVÁ, Jaroslava; ŘEHÁČKOVÁ, Arlen. Český jazyk 2 pro základní školy. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-717-5.
KOSOVÁ, Jaroslava; ŘEHÁČKOVÁ, Arlen. Český jazyk 2 pro základní školy – pracovní sešit, 1.díl. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-718-2.
KOSOVÁ, Jaroslava; ŘEHÁČKOVÁ, Arlen. Český jazyk 2 pro základní školy – pracovní sešit, 2. díl. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-719-9.
KOSOVÁ, Jaroslava; ŘEHÁČKOVÁ, Arlen. Český jazyk 2 pro základní školy – příručka učitele. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-720-5.
3. ročník
KOSOVÁ, Jaroslava; BABUŠOVÁ, Gabriela; ŘEHÁČKOVÁ, Arlen. Český jazyk 2 pro základní školy. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-857-8.
KOSOVÁ, Jaroslava; BABUŠOVÁ, Gabriela; ŘEHÁČKOVÁ, Arlen. Český jazyk 3 pro základní školy – pracovní sešit, 1. díl. Plzeň: Fraus. ISBN 978-80-7238-858-5.
KOSOVÁ, Jaroslava; BABUŠOVÁ, Gabriela; ŘEHÁČKOVÁ, Arlen. Český jazyk 3 pro základní školy – pracovní sešit, 2. díl. Plzeň: Fraus. ISBN 978-80-7238-859-2.
KOSOVÁ, Jaroslava; BABUŠOVÁ, Gabriela. Český jazyk 3 pro základní školy – příručka učitele. Plzeň: Fraus. ISBN 978-80-7238-860-8.
4. ročník
KOSOVÁ, Jaroslava; BABUŠOVÁ, Gabriela. Český jazyk 4 pro základní školy. Plzeň: Fraus. ISBN 978-80-7238-934-6.
KOSOVÁ, Jaroslava; BABUŠOVÁ, Gabriela. Český jazyk 4 pro základní školy – pracovní sešit, 1. díl. Plzeň: Fraus. ISBN 978-80-7238-935-3.
KOSOVÁ, Jaroslava; BABUŠOVÁ, Gabriela. Český jazyk 4 pro základní školy – pracovní sešit, 2. díl. Plzeň: Fraus. ISBN 978-80-7238-936-0.
KOSOVÁ, Jaroslava; BABUŠOVÁ, Gabriela. Český jazyk 4 pro základní školy – příručka učitele. Plzeň: Fraus. ISBN 978-80-7238-937-7.
5. ročník
KOSOVÁ, Jaroslava; BABUŠOVÁ, Gabriela; RYKROVÁ, Lenka; VOKŠICKÁ, Jitka. Český jazyk 5 pro základní školy. Plzeň, 2013: Fraus. ISBN 978-80-7238-960-5.
KOSOVÁ, Jaroslava; BABUŠOVÁ, Gabriela; RYKROVÁ, Lenka; VOKŠICKÁ, Jitka. Český jazyk 5 pro základní školy – pracovní sešit, 1. díl. Plzeň: Fraus, 2011. ISBN 978-80-7238-961-2.
KOSOVÁ, Jaroslava; BABUŠOVÁ, Gabriela; RYKROVÁ, Lenka; VOKŠICKÁ, Jitka. Český jazyk 4 pro základní školy – pracovní sešit, 2. díl. Plzeň: Fraus, 2011. ISBN 978-80-7238-962-9.
KOSOVÁ, Jaroslava; BABUŠOVÁ, Gabriela; RYKROVÁ, Lenka; VOKŠICKÁ, Jitka. Český jazyk 4 pro základní školy – příručka učitele. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-963-6.
BELŽÍKOVÁ, M.; HAVLÍNOVÁ, Andrea Český jazyk pro 2. ročník. Zábavné procvičování doma i ve škole. Brno: FRAUS, 2003. ISBN 80-86285-94-4.
BRÁZDOVÁ, Alena. Prázdninové procvičování pro 2. ročník. Brno: FRAUS, 2005. ISBN 80-7358-025-X.
NEČASOVÁ, Romana; SOCHOŘÍKOVÁ, Martina. Pravopisníček pro 4. a 5. ročník základní školy. Brno: FRAUS, 2008. ISBN 978-80-7358-121-3.