Úvod | Přehled učiva | Přípravy na hodinu ČJ | Cvičení a úkoly | Pomůcky | Multimédia a hry | Publikace | Kontakt


Kontakt

Mgr. Veronika Krejčí
Katedra českého jazyka a literatury & Centrum PRVoK
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

E-mail: veronika.krejci@upol.cz