Délka samohlásek

Krátké a dlouhé samohlásky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
U / Ú / Ů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Doplňování I/Y

I / Y po souhláskách měkkých a tvrdých 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

I/Y v základech slov po B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
I/Y v základech slov po L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
I/Y v základech slov po M 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
I/Y v základech slov po P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
I/Y v základech slov po S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
I/Y v základech slov po V (mimo předpony VY-/VÝ-) 1, 2, 3
I/Y v základech slov po V a předponách VY-/VÝ- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1011, 12, 13
I/Y v základech slov po Z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Texty s vyjmenovanými slovy po B, L, M, P, S, V, Z

Koncovky podstatných jmen podle vzorů rodu středního 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Koncovky podstatných jmen podle vzorů rodu ženského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Koncovky podstatných jmen podle vzorů rodu mužského (kromě vzorů předseda a soudce) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Koncovky podstatných jmen podle vzorů rodu mužského (včetně vzorů předseda a soudce) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Koncovky přídavných jmen podle vzorů tvrdých a měkkých 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Koncovky příčestí minulého sloves (shoda podmětu s přísudkem) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

Doplňování Ě/JE

Ě - hláskové skupiny DĚ, TĚ, NĚ; BĚ, PĚ, VĚ (mimo morfologický šev); MĚ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ě/JE na morfologickém švu, slova s předponami OB- a V- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

Párové souhlásky

Párové souhlásky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Předpony OD-, NAD-, POD-, PŘED-, BEZ- a tvarově shodné předložky; ROZ-; Z- a S- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Předpony S-/Z- a VZ- 1, 2, 3, 4, 5, 6
Předložky S(E)/Z(E) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Vlastní jména

Názvy osob a zvířat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Místní názvy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,Dnes je 24. 06. 2024 | Svátek má: Jan | Počasí v Olomouci: 14.53 °C | Počasí zítra: 25.89 °C