Pomůcky mají ve výuce dětí své nezastupitelné místo. Naplňují zásadu názornosti důležité zvláště u dětí mladšího školního věku, které pracují spíše s konkrétním myšlením. Pomůcky nám pomáhají také s naplňováním principu multisenzoriálního učení využívající zapojení více smyslů, do učení, díky čemuž si vstřebávané informace rychleji zapamatujeme, z paměti si je lépe vybavujeme a také si je déle v paměti udržíme. Práce s pomůckami je pro děti motivující a aktivizují je ke vzdělávání. Díky nim dokážeme dětem vytvořit prostředí, v němž budou ve vyučovacím procesu aktivnější a samostatnější, čímž vytváříme předpoklad pro další sebevzdělávání.

Podívejte se na pomůcky, které vytvářili naši studenti učitelství
pro 1. stupeň ZŠ:

HláskoslovíSlovní zásobaTvaroslovíSkladba

Pravopis

Další zajímavé pomůcky

  menu publikace


Dnes je 24. 06. 2024 | Svátek má: Jan | Počasí v Olomouci: 14.5 °C | Počasí zítra: 25.89 °C