Úvod | Přehled učiva | Přípravy na hodinu ČJ | Cvičení a úkoly | Pomůcky | Multimédia a hry | Publikace | Kontakt


Publikace

Podívejte se na nabídku publikací zaměřených na učivo českého jazyka pro 1. stupeň základních škol různých nakladatelství:
Alter | Blug | Dialog | Didaktis | Fortuna | Fragment | Fraus | Jinan | Nová škola | Pansofia | Pierot | Prodos | Raabe | SPN | Studio 1+1 | a další...


Další nakladatelství
Nakladatelství ALBATROS
DĚDEČEK, Jiří; SVOBODOVÁ, Ivana. Veselé diktáty. Praha: Albatros, 2002. ISBN 80-00-01099-2.
SVOBODOVÁ, Ivana. Nebojím se češtiny! 1. - 3. ročník. Praha: Albatros, 2005. ISBN 978-80-0001-515-6.
SVOBODOVÁ, Ivana. Nebojím se češtiny! 4. - 5. ročník. Praha: Albatros, 2005. ISBN 978-80-0001-516-3.
Nakladatelství ALBRA
VORLÍČKOVÁ, Romana. Procvičujeme vyjmenovaná slova. Úvaly: Albra, 2008.
DRŠATOVÁ, Jitka; LOUŽENSKÁ, Anna. Procvičujeme češtinu ve škole i doma I. Úvaly: Albra. ISBN 978-80-86490-85-4.
Nakladatelství EDIKA
MRÁZKOVÁ, Eva. Veselé diktáty a doplňovačky. 2. třída. Hurá do pohádky. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0371-9.
MRÁZKOVÁ, Eva. Veselé diktáty a doplňovačky. 3. třída. Hurá na výlet. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0372-6.
MRÁZKOVÁ, Eva. Veselé diktáty a doplňovačky. 4. třída. Hurá do psího světa. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0369-6.
MRÁZKOVÁ, Eva. Veselé diktáty a doplňovačky. 5. třída. Hurá do kuchyně. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0370-2.
MRÁZKOVÁ, Eva. Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtině a jiné vylomeniny s vyjmenovanými slovy. Brno: Edika, 2011. ISBN 978-80-251-3557-0.
MRÁZKOVÁ, Eva. Smělá pěnkava zběsile pěla bělostnému měsíci. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0035-0.
MRÁZKOVÁ, Eva. Kam zařadíš, hlavičko, slovo, slůvko, slovíčko. Brno: Edika, 2014. ISBN 9788026605317.
SUCHÁ, Romana . Vyjmenovaná slova s čertíkem Kvítkem. Brno: Edika, 2014. ISBN 9788026605317.
Nakladatelství FLÖSSLER
FLÖSSLEROVÁ, Dobruška. Psaní vyjmenovaných slov. Rousínov: Flössler, 2013.
Nakladatelství KOPČEK
POLMANOVÁ, Renata; POPELKOVÁ, Martina. Vyjmenovaná slova. Pardubice: Kopček. ISBN 80-967914-5-1.
Nakladatelství LAIWA PRESS
KLUSALOVÁ, Iva. Procvičujeme češtinu, 1. díl. Plzeň: Laiwa Press, 1996. ISBN 978-80-900846-9-8.
OTTOVO nakladatelství
KUDYNOVÁ, Jaroslava. Diktáty a cvičení pro 5. ročník základní školy. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-192-9.
KUDYNOVÁ, Jaroslava. Diktáty a cvičení pro 4. ročník základní školy. Praha: Ottovo nakladatelství, 2013. ISBN 978-80-7451-340-4.
Nakladatelství PALI
ELIÁŠ, Ladislav; RICHTÁROVÁ, Eva; RICHTÁROVÁ, Jarmila. Vyjmenovaná slova. Ludgeřovice: Pali, 2015. ISBN 978-80-87389-29-4.
Nakladatelství PASEKA
BERGEROVÁ, Růžena. Cvičení z českého jazyka. Praha: Paseka, 1994. ISBN 80-8519-273-X.
Nakladatelství PORTÁL
NOVÁKOVÁ, Iva. Zábavný pravopis. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-534-9.
ZEMANOVÁ, Lenka; BERGMANNOVÁ, Michaela. Výři nesýčkují. Veselé příběhy s vyjmenovanými slovy. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-989-7.
Nakladatelství SUN
Zábavné procvičování. Diktáty nejen pro 5. třídu. Říčany: Sun, 2014. ISBN 978-80-7371-713-1.
Nakladatelství TOBIÁŠ
ZELINKOVÁ, Olga. Pavučinka – cvičení sluchového vnímání (kniha). Havlíčkův Brod: Tobiáš. ISBN 978-80-7311-111-3.
ZELINKOVÁ, Olga. Pavučinka – cvičení sluchového vnímání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2010. ISBN 978-80-7311-111-3.
BIČÍKOVÁ, Vladimíra. Pavučinka – vyjmenovaná slova. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2006. ISBN 80-731-1076-8.
BIČÍKOVÁ, Vladimíra. Pavučinka – přídavná jména a zájmena, číslovky, slovesa, příslovce a předložky. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2006. ISBN 80-7311-090-3.
BIČÍKOVÁ, Vladimíra. Pavučinka – pravopis. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2008. ISBN 978-80-7311-097-0.
BIČÍKOVÁ, Vladimíra. Pavučinka – podstatná jména. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2005. ISBN 80-7311-63-6.
TOPIL, Zdeněk; BIČÍKOVÁ, Vladimíra. Český jazyk s Tobiášem. Pravopis. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1995. ISBN 80-85808-31-5.
TOPIL, Zdeněk; BIČÍKOVÁ, Vladimíra. Český jazyk s Tobiášem. Hláskosloví. Obecná poučení o jazyce. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1995. ISBN 80-85808-35-x.
TOPIL, Zdeněk; BIČÍKOVÁ, Vladimíra. Český jazyk s Tobiášem. Stavba, tvoření a význam slov. Tvarosloví - druhy slov. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1999. ISBN 80-85808-67-6.
TOPIL, Zdeněk; BIČÍKOVÁ, Vladimíra. Český jazyk s Tobiášem. Tvaroslovi - podstatná jména. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1996. ISBN 80-85808-10-2.
TOPIL, Zdeněk; BIČÍKOVÁ, Vladimíra. Český jazyk s Tobiášem. Tvaroslovi - přídavná jména, zájmena, číslovky a neohebné slovní druhy. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1994. ISBN 80-85808-25-0.
TOPIL, Zdeněk; BIČÍKOVÁ, Vladimíra. Český jazyk s Tobiášem. Skladba - klíč. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1996. ISBN 80-85808-41-2.
TOPIL, Zdeněk; BIČÍKOVÁ, Vladimíra. Český jazyk s Tobiášem. Skladba - věta jednoduchá 1. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1996. ISBN 80-85808-32-2.
TOPIL, Zdeněk; BIČÍKOVÁ, Vladimíra. Český jazyk s Tobiášem. Skladba - věta jednoduchá 2. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1996. ISBN 80-85808-39-0.
TOPIL, Zdeněk; BIČÍKOVÁ, Vladimíra. Český jazyk s Tobiášem. Skladba - souvětí, zvláštnosti větné stavby. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1996. ISBN 80-85808-40-4.
TOPIL, Zdeněk. Zatracená čeština. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2013. ISBN 978-80-7311-140-3.
Nakladatelství TRITON
VÍŠKA, Václav; NOVÁKOVÁ, Lucie. Čeština nás baví. Hry pro výuku češtiny na 1.stupni ZŠ. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-664-3.
MLEZIVA, Jan-Michal. Vyjmenovaná čtení o přírodě. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-444-5.
MLEZIVA, Jan-Michal. Slovníček Vyjmenováček PY. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-646-3.
Nakladatelství TRIZONIA
KOUŠOVÁ, Noemi. Nový souboj s pravopisem. Praha: Trizonia, 1997. ISBN 8085573326.
Nakladatelství VOTOBIA
KOŠŤÁK, Jaromír. Hrátky s pravopisem pro 4. a 5. ročník. Olomouc: Votobia, 1998. ISBN 8071982598.
Vydáno ve vlastním nákladu
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Český jazyk a komunikace pro 2. ročník. Znojmo: Vydala vlastním nákladem, 2007.
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Český jazyk a komunikace pro 3. ročník. Znojmo: Vydala vlastním nákladem, 2007.
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Český jazyk a komunikace pro 4. ročník. Znojmo: Vydala vlastním nákladem, 2007.
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Český jazyk a komunikace pro 5. ročník. Znojmo: Vydala vlastním nákladem, 2007.
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Metodický průvodce k pracovnímu sešitu Český jazyk a komunikace pro 2. ročník. Znojmo: Vydala vlastním nákladem, 2009.
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Metodický průvodce k pracovnímu sešitu Český jazyk a komunikace pro 3. ročník. Znojmo: Vydala vlastním nákladem, 2009.
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Metodický průvodce k pracovnímu sešitu Český jazyk a komunikace pro 4. ročník. Znojmo: Vydala vlastním nákladem, 2009.
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Metodický průvodce k pracovnímu sešitu Český jazyk a komunikace pro 5. ročník. Znojmo: Vydala vlastním nákladem, 2009.
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Vyjmenovaná slova od B. Znojmo: Vydala vlastním nákladem.
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Vyjmenovaná slova od Z. Znojmo: Vydala vlastním nákladem.
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Vyjmenovaná slova pro pokročilé. Znojmo: Vydala vlastním nákladem.