Úvod | Přehled učiva | Přípravy na hodinu ČJ | Cvičení a úkoly | Pomůcky | Multimédia a hry | Publikace | Kontakt


Publikace

Podívejte se na nabídku publikací zaměřených na učivo českého jazyka pro 1. stupeň základních škol různých nakladatelství:
Alter | Blug | Dialog | Didaktis | Fortuna | Fragment | Fraus | Jinan | Nová škola | Pansofia | Pierot | Prodos | Raabe | SPN | Studio 1+1 | a další...


Nakladatelství DIDAKTIS
2. ročník
BURIANOVÁ, Hana; JÍZDNÁ, Ludmila; TARÁBKOVÁ, Mária. Český jazyk pro 2. ročník základní školy. Brno: Didaktis, 2007. ISBN 978-80-7358-132-9.
BURIANOVÁ, Hana; JÍZDNÁ, Ludmila; TARÁBKOVÁ, Mária. Český jazyk pro 2. ročník základní školy – pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2003. ISBN 978-80-7358-133-6.
BURIANOVÁ, Hana; JÍZDNÁ, Ludmila. Průvodce k učebnicím Českého jazyka pro učitele 2. ročníku základní školy. Brno: Didaktis, 2007. ISBN 978-80-7358-086-5.
3. ročník
BURIANOVÁ, Hana; JÍZDNÁ, Ludmila; NOVÁKOVÁ, Petra; VOLF, Vladimír. Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Brno: Didaktis, 2004. ISBN 978-80-7358-132-9.
BURIANOVÁ, Hana; JÍZDNÁ, Ludmila. Český jazyk pro 3. ročník základní školy – pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2004. ISBN 978-80-7358-002-5.
BURIANOVÁ, Hana; JÍZDNÁ, Ludmila. Průvodce k učebnicím Českého jazyka pro učitele 3. ročníku základní školy. Brno: Didaktis, 2005. ISBN 80-7358-015-2.
4. ročník
GRÜNHUTOVÁ, Petra; HUBEŇÁKOVÁ, Lenka; HUMPOLÍKOVÁ, Petra; VOLF, Vladimír. Český jazyk pro 4. ročník základní školy. Brno: Didaktis, 2005. ISBN 807358039X.
GRÜNHUTOVÁ, Petra; HUMPOLÍKOVÁ, Petra. Český jazyk pro 4. ročník základní školy – pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2005. ISBN 978-80-7358-040-7.
GRÜNHUTOVÁ, Petra; HUMPOLÍKOVÁ, Petra. Průvodce k učebnicím Českého jazyka pro učitele 4. ročníku základní školy. Brno: Didaktis, 2007. ISBN 8073580411.
5. ročník
HORÁČKOVÁ, Martina; HUDÁČKOVÁ, Petra; KOŠŤÁK, Jaromír; KULHAVÁ, Martina; NEČASOVÁ, Romana. Český jazyk pro 5. ročník základní školy. Brno: Didaktis, 2007. ISBN 978-80-7358-071-1.
HORÁČKOVÁ, Martina; HUDÁČKOVÁ, Petra; KOŠŤÁK, Jaromír; KULHAVÁ, Martina; NEČASOVÁ, Romana. Český jazyk pro 5. ročník základní školy – pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2007. ISBN 978-80-7358-072-8.
ADÁMKOVÁ, Petra, ČÍPOVÁ, Ivana; HORÁČKOVÁ, Martina; KULHAVÁ, Martina. Průvodce k učebnicím Českého jazyka pro učitele 5. ročníku základní školy. Brno: Didaktis, 2007. ISBN 978-80-7358-088-9.
Pravopisné rozcvičky 1 (měkké a tvrdé slabiky, ů/ú, bě, pě, vě, mě, párové souhlásky). Brno: Didaktis.
Pravopisné rozcvičky 2 (vyjmenovaná a příbuzná slova). Brno: Didaktis.
BELŽÍKOVÁ, M.; HAVLÍNOVÁ, Andrea Český jazyk pro 2. ročník. Zábavné procvičování doma i ve škole. Brno: Didaktis, 2003. ISBN 80-86285-94-4.
BRÁZDOVÁ, Alena. Prázdninové procvičování pro 2. ročník. Brno: Didaktis, 2005. ISBN 80-7358-025-X.
NEČASOVÁ, Romana; SOCHOŘÍKOVÁ, Martina. Pravopisníček pro 4. a 5. ročník základní školy. Brno: Didaktis, 2008. ISBN 978-80-7358-121-3.