Úvod | Přehled učiva | Přípravy na hodinu ČJ | Cvičení a úkoly | Pomůcky | Multimédia a hry | Publikace | Kontakt


Publikace

Podívejte se na nabídku publikací zaměřených na učivo českého jazyka pro 1. stupeň základních škol různých nakladatelství:
Alter | Blug | Dialog | Didaktis | Fortuna | Fragment | Fraus | Jinan | Nová škola | Pansofia | Pierot | Prodos | Raabe | SPN | Studio 1+1 | a další...


Nakladatelství JINAN
2. ročník
HÁJKOVÁ, Eva; PIŠLOVÁ, Simona. Čeština pro 2. ročník základní školy, učebnice A. Úvaly: Jinan.
HÁJKOVÁ, Eva; PIŠLOVÁ, Simona. Čeština pro 2. ročník základní školy, učebnice B. Úvaly: Jinan.
HÁJKOVÁ, Eva; PIŠLOVÁ, Simona, VILDOVÁ, Hana; Český jazyk pro 2. ročník základní školy – pracovní sešit. Úvaly: Jinan.
HÁJKOVÁ, Eva. Metodická příručka k Češtině a Čítance pro 2. ročník. Úvaly: Jinan.
HOUŽVIČKA, Oldřich; HOUŽVIČKOVÁ, Ludmila. Český jazyk pro žáky 2. ročníku. Úvaly: Jinan, 1996.
HOUŽVIČKA, Oldřich; HOUŽVIČKOVÁ, Ludmila. Metodická příručka pro učitele k Českému jazyku pro žáky 2. ročníku. Úvaly: Jinan, 1996.
3. ročník
HÁJKOVÁ, Eva. Čeština pro 3. ročník, učebnice A. Úvaly: Jinan.
HÁJKOVÁ, Eva; HORÁČKOVÁ, Iveta. Čeština pro 3. ročník, učebnice B. Úvaly: Jinan.
HÁJKOVÁ, Eva; PIŠLOVÁ, Simona. Český jazyk pro 3. ročník základní školy – pracovní sešit. Úvaly: Jinan.
DEJMALOVÁ, Kateřina; PÁCALOVÁ, Marcela; ČEŇKOVÁ, Jana. Metodická příručka k Češtině a Čítance pro 3. ročník. Úvaly: Jinan.
HOUŽVIČKA, Oldřich; HOUŽVIČKOVÁ, Ludmila. Český jazyk pro žáky 3. ročníku. Úvaly: Jinan, 1996. ISBN 8023806165.
HOUŽVIČKA, Oldřich; HOUŽVIČKOVÁ, Ludmila. Metodická příručka pro učitele k Českému jazyku pro žáky 3. ročníku. Úvaly: Jinan, 1996. ISBN 9788023806168.
4. ročník
HÁJKOVÁ, Eva. Čeština pro 4. ročník základní školy, učebnice A. Úvaly: Jinan.
ŠTĚRBOVÁ, Ludmila; BEDNÁŘOVÁ, Lenka. Čeština pro 4. ročník základní školy, učebnice B. Úvaly: Jinan.
ŠTĚRBOVÁ, Ludmila; BEDNÁŘOVÁ, Lenka. Český jazyk pro 4. ročník základní školy – pracovní sešit. Úvaly: Jinan, 1993.
ŠTĚRBOVÁ, Ludmila; BEDNÁŘOVÁ, Lenka. Metodická příručka k Češtině a Čítance pro 4. ročník. Úvaly: Jinan.
HOUŽVIČKA, Oldřich; HOUŽVIČKOVÁ, Ludmila. Český jazyk pro žáky 4. ročníku. Úvaly: Jinan, 1996.
HOUŽVIČKA, Oldřich; HOUŽVIČKOVÁ, Ludmila. Metodická příručka pro učitele k Českému jazyku pro žáky 4. ročníku. Úvaly: Jinan, 1996. ISBN 9788023806151.
5. ročník
HÁJKOVÁ, Eva; KOČÁRKOVÁ, Věra. Čeština pro 5. ročník, učebnice A. Úvaly: Jinan.
HÁJKOVÁ, Eva; KOČÁRKOVÁ, Věra. Čeština pro 5. ročník, učebnice B. Úvaly: Jinan.
HÁJKOVÁ, Eva; KOČÁRKOVÁ, Věra. Český jazyk pro 5. ročník základní školy – pracovní sešit. Úvaly: Jinan.
HÁJKOVÁ, Eva; KOČÁRKOVÁ, Věra. Metodická příručka k Češtině a Čítance pro 5. ročník. Úvaly: Jinan, 1996.
HOUŽVIČKA, Oldřich; HOUŽVIČKOVÁ, Ludmila. Český jazyk pro žáky 5. ročníku. Úvaly: Jinan, 1996. ISBN 9788023802627.
HOUŽVIČKA, Oldřich; HOUŽVIČKOVÁ, Ludmila. Metodická příručka pro učitele k Českému jazyku pro žáky 5. ročníku. Úvaly: Jinan, 1996. ISBN 9788023802580.
KONOPKOVÁ, Ludmila; HAVLOVÁ, Ivana. Diktáty a pravopisná cvičení pro 1. stupeň ZŠ. Úvaly: Jinan, 1995. ISBN 978-80-251-3557-0.
KREJČOVÁ, Marie; HAVLOVÁ, Ivana. Diktáty a pravopisná cvičení II pro 5.-9. ročník. Úvaly: Jinan.
KOČÁRKOVÁ, Věra. Kde se píše velké písmeno? Úvaly: Jinan, 1997. ISBN 978-80-238-1524-5.
ŠTĚRBOVÁ, Ludmila. Vyjmenovaná slova. Úvaly: Jinan, 1997. ISBN 978-80-238-1534-4.
KOČÁRKOVÁ, Věra. Předpony a přípony pod lupou. Úvaly: Jinan, 1997. ISBN 978-80-238-152-52.
ŠMEJKAL, Pavel. Máme deset slovních druhů. Úvaly: Jinan, 1997. ISBN 978-80-238-152-90.
ŠMEJKAL, Pavel. Nebojte se podstatných jmen. Úvaly: Jinan, 1997. ISBN 978-80-238-153-06.
KOČÁRKOVÁ, Věra. Přídavná jména snadno a rychle. Úvaly: Jinan, 1997. ISBN 978-80-238-152-69.
ČERNÁ, Martina. Co umíme o slovesech. Úvaly: Jinan, 1997. ISBN 978-80-238-151-84.
ČERNÁ, Martina. Věty a souvětí. Úvaly: Jinan, 1997. ISBN 978-80-238-152-38.
ULIČNÝ, Oldřich; HÁJKOVÁ, Eva. Čeština do kapsy. Úvaly: Jinan, 2002. ISBN 80-86491-03-X.