Úvod | Přehled učiva | Přípravy na hodinu ČJ | Cvičení a úkoly | Pomůcky | Multimédia a hry | Publikace | Kontakt


Publikace

Podívejte se na nabídku publikací zaměřených na učivo českého jazyka pro 1. stupeň základních škol různých nakladatelství:
Alter | Blug | Dialog | Didaktis | Fortuna | Fragment | Fraus | Jinan | Nová škola | Pansofia | Pierot | Prodos | Raabe | SPN | Studio 1+1 | a další...


Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
2. ročník
MÜLHAUSEROVÁ, Hana; JANÁČKOVÁ, Zita; PŘÍBORSKÁ, Olga. Český jazyk 2. Moje česká řeč. Brno: Nová škola, 1998. ISBN 978-80-7289-246-4.
KONŮPKOVÁ, Monika; MARKOVÁ, Hana. Český jazyk 2 nově. Brno: Nová škola, 2012. ISBN 978-80-7289-433-8.
GERŽOVÁ, Miroslava; FUKANOVÁ, Jaroslava. Český jazyk 2 nově - pracovní sešit, 1. díl. Brno: Nová škola, 2011. ISBN 80-7289-075-1.
GERŽOVÁ, Miroslava; FUKANOVÁ, Jaroslava. Český jazyk 2 nově – pracovní sešit, 2. díl. Brno: Nová škola, 2012. ISBN 80-7289-077-8.
3. ročník
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana; JANÁČKOVÁ, Zita; PŘÍBORSKÁ, Olga. Český jazyk 3. Česká řeč a pravopis. Brno: Nová škola, 2010. ISBN 80-85607-38-7.
DOČKALOVÁ, Lenka. Český jazyk 3 – pracovní sešit. Brno: Nová škola, 2012. ISBN 978-80-7289-154-2.
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Český jazyk 3 nově – pracovní sešit. Brno: Nová škola, 2002. ISBN 978-80-7289-154-2.
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Český jazyk 3 nově – pracovní sešit. Brno: Nová škola, 2010. ISBN 978-80-85607-62-8.
DOLEŽALOVÁ, Alena Bára. Český jazyk 3 nová řada. Brno: Nová škola, 2013. ISBN 978-80-7289-796-3.
BIČANOVÁ, Lenka. Český jazyk 3 nová řada - pracovní sešit, 1. díl. Brno: Nová škola, 2013. ISBN 978-80-7289-495-6.
BIČANOVÁ, Lenka. Český jazyk 3 nová řada - pracovní sešit, 2. díl. Brno: Nová škola, 2013. ISBN 978-80-7289-530-4.
4. ročník
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana; JANÁČKOVÁ, Zita. Český jazyk 4. Český jazyk slovem i písmem. Brno: Nová škola, 2010. ISBN 978-80-7289-087-3.
KVAČKOVÁ, Jaromíra. Český jazyk 4 nově. Brno: Nová škola, 2010. ISBN 978-80-7289-210-5.
Český jazyk 4 nová řada. Brno: Nová škola, 2014.
Český jazyk 4 nová řada - pracovní sešit, 1. díl. Brno: Nová škola, 2014.
Český jazyk 4 nová řada - pracovní sešit, 2. díl. Brno: Nová škola, 2014.
5. ročník
CHÝLOVÁ, Helena; JANÁČKOVÁ, Zita, MINÁŘOVÁ, E.; ZBOŘILOVÁ, J. Český jazyk 5. Brno: Nová škola, 2011. ISBN 978-80-7289-267-9.
JIRKŮ, Zita. Český jazyk 5 – pracovní sešit, 1. díl. Brno: Nová škola, 2005. ISBN 80-7289-058-1.
JIRKŮ, Zita. Český jazyk 5 – pracovní sešit, 2. díl. Brno: Nová škola, 2005. ISBN 978-80-7289-182-5.
DOČKALOVÁ, Lenka. Český jazyk 5 nově – pracovní sešit, 1. díl. Brno: Nová škola, 2011. ISBN 978-80-7289-322-5.
DOČKALOVÁ, Lenka. Český jazyk 5 nově – pracovní sešit, 2. díl. Brno: Nová škola, 2011. ISBN 978-80-7289-331. -80-7358-088-9.
HORÁKOVÁ, Zdena; TRNKOVÁ, Zdena. Tvrdé a měkké slabiky.Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Pracovní sešit pro 2. ročník. Brno: Nová škola, 2012. ISBN 978-80-87565-37-7.
MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Vyjmenovaná slova hravě. Pracovní sešit pro 3. ročník. Brno: Nová škola, 1997. ISBN 978-80-85607-39-0.
JIRKŮ, Zuzana; TABARKOVÁ, Jana. Vyjmenovaná slova hrou. Pracovní sešit pro 3. ročník. Brno: Nová škola, 2010. ISBN 978-80-7289-067-5.
JANÁČKOVÁ, Zita. Vyjmenovaná slova nově. Pracovní sešit pro 3. ročník. Brno: Nová škola, 2011. ISBN 978-80-87591-00-0.
DOČKALOVÁ, Lenka. Hravá vyjmenovaná slova. Pracovní sešit pro 3. ročník. Brno: Nová škola, 2011. ISBN 978-80-7289-358-4.
POLNICKÁ, Marie. Vyjmenovaná slova. Pracovní sešit pro 3. a 4. ročník. Brno: Nová škola, 2010. ISBN 80-85607-48-4.
KVAČKOVÁ, Jaromíra; KVAČKOVÁ, Kateřina. Vyjmenovaná slova od B po Z. Doplňovací a hravá cvičení pro 3. a 4. ročník. Brno: Nová škola, 2011. ISBN 80-7289-040-9.
BIČANOVÁ, Lenka. Procvičujeme vyjmenovaná slova. Brno: Nová škola, 2013. ISBN 978-80-7289-526-7.
DOČKALOVÁ, Lenka. Pravopis podstatných jmen hrou. Pracovní sešit pro 4. ročník. Brno: Nová škola, 2012. ISBN 978-80-7289-395-9.
POLNICKÁ, Marie. Pravopis podstatných jmen rodu středního a ženského. Pracovní sešit pro 4. ročník. Brno: Nová škola, 2008. ISBN 80-7289-009-3.
DOČKALOVÁ, Lenka. Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního. Pracovní sešit pro 4. ročník. Brno: Nová škola, 2012.
POLNICKÁ, Marie. Pravopis podstatných jmen rodu mužského. Pracovní sešit pro 4. ročník. Brno: Nová škola, 2010. ISBN 80-7289-008-5.
DOČKALOVÁ, Lenka. Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu mužského. Pracovní sešit pro 4. ročník. Brno: Nová škola, 2012. ISBN 978-80-7289-373-7.
JANÁČKOVÁ, Zita. Pravopis podstatných jmen hravě. Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník. Brno: Nová škola, 2009. ISBN 80-7289-041-7.
POLNICKÁ, Marie. Shoda přísudku s podmětem. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník. Brno: Nová škola. ISBN 978-80-87565-36-0.
DOČKALOVÁ, Lenka. Procvičujeme shodu přísudku s podmětem. Pracovní sešit pro 4. a 5. ročník. Brno: Nová škola, 2012. ISBN 978-80-7289-426-0. SPN
BLAŽEK, Štěpán. Psaní předpon a předložek. Doplňovací cvičení pro 5. - 8. ročník. Brno: Nová škola, 2010. ISBN 978-80-7289-005-7.
BÖHMOVÁ, Naděžda; RŮŽIČKA, Jiří. Pravopis přídavných jmen. Pracovní sešit pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 1993. ISBN 8085607107.
BIČANOVÁ, Lenka. Procvičujeme pravopis přídavných jmen. Pracovní sešit pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2013. ISBN 978-80-7289-439-0.
BLAŽEK, Štěpán. Psaní i, í / y, ý. Jak na ně? Pravopisný cvičení, diktáty pro 4. – 9. ročník. Brno: Nová škola, 2010. ISBN 978-80-7289-135-1.
JANÁČKOVÁ, Zita. Dokážeš psát bez chyb? Pracovní sešit pro 5. ročník. Brno: Nová škola, 2005. ISBN 80-7289-006-9.
POLNICKÁ, Marie. Slovní druhy. Pracovní sešit pro 3. ročník. Brno: Nová škola, 2010. ISBN 978-80-85607-13-0.
DOČKALOVÁ, Lenka. Procvičujeme slovní druhy. Pracovní sešit pro 3. ročník. Brno. Nová škola, 2012. ISBN 978-80-7289-440-6.
ŠUPÁKOVÁ; JANÁČKOVÁ. Opakujeme češtinu ve 3. – 5. ročníku. Pravopisná cvičení, diktáty. Brno: Nová škola, 2010. ISBN 978-80-7289-204-4.
DOČKALOVÁ, Lenka. Procvičujeme učivo českého jazyka ze 3. – 5. ročníku. Pravopisná cvičení, diktáty. Brno: Nová škola, 2012. ISBN 978-80-7289-375-1.