Úvod | Přehled učiva | Přípravy na hodinu ČJ | Cvičení a úkoly | Pomůcky | Multimédia a hry | Publikace | Kontakt


Publikace

Podívejte se na nabídku publikací zaměřených na učivo českého jazyka pro 1. stupeň základních škol různých nakladatelství:
Alter | Blug | Dialog | Didaktis | Fortuna | Fragment | Fraus | Jinan | Nová škola | Pansofia | Pierot | Prodos | Raabe | SPN | Studio 1+1 | a další...


Nakladatelství PANSOFIA
2. ročník
ZIMOVÁ, Ludmila a kol. Český jazyk pro 2. ročník. Praha: Pansofia. ISBN 978-80-85804-36-2.
HORNÍK, Ladislav. Pracovní sešit z českého jazyka pro 2. ročník. Praha: Pansofia, 1994. ISBN 978-80-86490-44-1.
3. ročník
ZIMOVÁ, Ludmila a kol. Český jazyk pro 3. ročník. Praha: Pansofia. ISBN 978-80-85804-36-2.
HORNÍK, Ladislav. Pracovní sešit z českého jazyka pro 3. ročník. Praha: Pansofia. ISBN 978-80-7361-044-9.
4. ročník
ZIMOVÁ, Ludmila a kol. Český jazyk pro 4. ročník. Praha: Pansofia. ISBN 978-80-85804-84-3.
HORNÍK, Ladislav. Pracovní sešit z českého jazyka pro 4. ročník. Praha: Pansofia. ISBN 978-80-85804-85-0.
5. ročník
HAUSER, Přemysl; KNESLOVÁ. Český jazyk pro 5. ročník. Praha: Pansofia. ISBN 978-80-86490-36-6.
HORNÍK, Ladislav. Pracovní sešit z českého jazyka pro 5. ročník. Pansofia. ISBN 978-80-86490-78-6.
KAMIŠ, Karel; JANÁČKOVÁ, Blanka; HANZOVÁ, Marie. Píšeme podle Pravidel českého pravopisu. Pravopisná cvičení pro 1. stupeň základní školy. Praha: Pansofia, 1994. ISBN 8085804204.