Úvod | Přehled učiva | Přípravy na hodinu ČJ | Cvičení a úkoly | Pomůcky | Multimédia a hry | Publikace | Kontakt


Publikace

Podívejte se na nabídku publikací zaměřených na učivo českého jazyka pro 1. stupeň základních škol různých nakladatelství:
Alter | Blug | Dialog | Didaktis | Fortuna | Fragment | Fraus | Jinan | Nová škola | Pansofia | Pierot | Prodos | Raabe | SPN | Studio 1+1 | a další...


SPN - Státní pedagogické nakladatelství
2. ročník
STYBLÍK, Vlastimil. Česká jazyk pro 2. ročník základní školy. Praha: SPN, 2003. ISBN 807235230X.
STYBLÍK, Vlastimil. Česká jazyk pro 2. ročník základní školy – pracovní sešit. Praha: SPN, 2001. ISBN 8072351575.
STYBLÍK, Vlastimil. Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 2. ročník základní školy. Praha: SPN, 2003. ISBN: 80-7235-017-X.
HOŠNOVÁ, Eva a kol. Český jazyk pro 2. ročník ZŠ, nová řada dle RVP. Praha: SPN, 2010. ISBN 80-7235-329-2.
BURIÁNKOVÁ, Milada, STYBLÍK, Vlastimil; DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka. Český jazyk pro 2. ročník ZŠ, nová řada dle RVP – pracovní sešit. Praha: SPN, 2006. ISBN 80-7235-330-6.
ŠMEJKALOVÁ, Martina. Český jazyk pro 2. ročník ZŠ, nová řada dle RVP – metodická příručka. Praha: SPN, 2010. ISBN 978-80-7235-340-8.
ČECHOVÁ, Marie a kol. Hrátky s češtinou. Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 2. ročník ZŠ (E. Hošnová). Praha: SPN, 2007. ISBN 80-7235-340-3.
3. ročník
STYBLÍK, Vlastimil. Česká jazyk pro 3. ročník základních škol. Praha: SPN, 2002. ISBN 8085937611.
STYBLÍK, Vlastimil. Česká jazyk pro 3. ročník základní školy. Praha: SPN, 2002. ISBN 8072351656.
STYBLÍK, Vlastimil a kol. Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Praha: SPN, 2011. ISBN: 80-7235-042-0.
HOŠNOVÁ, Eva a kol. Český jazyk pro 3. ročník ZŠ, nová řada dle RVP. Praha: SPN, 2008. ISBN 978-80-7235-390-3.
BURIÁNKOVÁ, Milada, DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka. Český jazyk pro 3. ročník ZŠ, nová řada dle RVP – pracovní sešit. Praha: SPN, 2012. ISBN 978-80-7235-403-0.
ŠMEJKALOVÁ, Martina. Český jazyk pro 3. ročník ZŠ, nová řada dle RVP – metodická příručka. Praha: SPN, 2010. ISBN 978-80-7235-451-1.
4. ročník
STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 4. ročník základní školy. Praha: SPN, 2004: SPN 80-7235-262-8.
STYBLÍK, Vlastimil. Český jazyk pro 4. ročník základní školy – pracovní sešit. Praha: SPN, 2006. ISBN: 80-7235-166-4.
STYBLÍK, Vlastimil a kol. Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 4. ročník základní školy. Praha: SPN, 1988. ISBN: 80-7235-051-X.
HOŠNOVÁ, Eva a kol. Český jazyk pro 4. ročník ZŠ, nová řada dle RVP. Praha: SPN, 2009. ISBN 978-80-7235-423-8.
HOŠNOVÁ, Eva a kol. Český jazyk pro 4. ročník ZŠ, nová řada dle RVP – pracovní sešit. Praha: SPN, 2009. ISBN 978-80-7235-424-5.
HOŠNOVÁ, Eva a kol. Český jazyk pro 4. ročník ZŠ, nová řada dle RVP – metodická příručka. Praha: SPN, 2009. ISBN 978-80-7235-452-8.
5. ročník
STYBLÍK, Vlastimil. Česká jazyk pro 5. ročník základních škol. Praha: SPN, 2005. ISBN 8072351567.
STYBLÍK, Vlastimil. Česká jazyk pro 5. ročník základní školy – pracovní sešit. Praha: SPN, 2005. ISBN 80-7235-167-2.
STYBLÍK, Vlastimil a kol. Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 5. ročník základní školy. Praha: SPN, 2005. ISBN 9788072350810.
HOŠNOVÁ, Eva a kol. Český jazyk pro 5. ročník ZŠ, nová řada dle RVP. Praha: SPN, 2011. ISBN 978-80-7235-453-5.
HOŠNOVÁ, Eva a kol. Český jazyk pro 5. ročník ZŠ, nová řada dle RVP – pracovní sešit. Praha: SPN. ISBN 978-80-7235-454-2.
BURIÁNKOVÁ, Milada. Český jazyk pro 5. ročník ZŠ, nová řada dle RVP – metodická příručka. Praha: SPN.
PAVLOVÁ, Jana; PIŠLOVA, Simona. Barevná čeština pro druháky. Praha: SPN, 2007. ISBN 978-80-7235-344-6.
PAVLOVÁ, Jana; PIŠLOVÁ, Simona. Barevná čeština pro druháky. Praha: SPN, 2000. ISBN 978-80-7235-133-8.
PAVLOVÁ, Jana; PIŠLOVÁ, Simona. Barevná čeština pro třeťáky. Praha: SPN, 2005. ISBN 978-80-7235-302-0.
PAVLOVÁ, Jana; PIŠLOVÁ, Simona. Barevná čeština pro čtvrťáky. Praha: SPN, 2002. ISBN 978-80-7235-060-9.
PAVLOVÁ, Jana; PIŠLOVÁ, Simona. Barevná čeština pro páťáky. Praha: SPN, 2006. ISBN 978-80-7235-325-X.
PAVLOVÁ, Jana. Procvičujeme si… Psaní y/ý a i/í po tvrdých a měkkých souhláskách a psaní ě. Český jazyk ve 2. ročníku ZŠ. Praha: SPN, 2010. ISBN 978-80-7235-238-8.
ŠVEJDOVÁ, Vlasta. Procvičujeme si… Psaní souhlásek na konci a uvnitř slov. Český jazyk ve 2. ročníku. Praha: SPN, 2010. ISBN 978-80-7235-239-5.
STYBLÍK, Vlastimil. Procvičujeme si… Vyjmenovaná slova. Český jazyk ve 3. ročníku ZŠ. Praha: SPN, 2005. ISBN 80-7235-240-7.
GALERTOVÁ, Lenka. Procvičujeme si… Vzory a psaní koncovek podstatných jmen. Český jazyk ve 3. ročníku. Praha: SPN, 2005. ISBN 978-80-7235-246-3.
PAVLOVÁ, Jana a kol. Procvičujeme si… Shoda přísudku s podmětem. Český jazyk v 5. ročníku. Praha: SPN, 2005. ISBN 80-7235-304-7.
PAVLOVÁ, Jana a kol. Procvičujeme si… Pravopis přídavných jmen. Český jazyk v 5. ročníku. Praha: SPN, 2005. ISBN 978-80-7235-292-0.
STYBLÍK, Vlastimil. Vyjmenovaná slova. Cvičení pro 1. a 2. stupeň základní školy. Praha: SPN, 1999. ISBN: 80-7235-106-0.
STYBLÍK, Vlastimil a kol. Cvičení z pravopisu pro malé školáky. Pro 2. – 5. ročník ZŠ. Praha: SPN, 2006. ISBN 80-7235-115-X.
ŠANTROCHOVÁ, Alena a kol. Diktáty a cvičení z českého jazyka. Praha: SPN, 2010. ISBN 80-7235-010-2.
PAVLOVÁ, Jana. Procvičujeme si… Mluvnické významy. Český jazyk ve 3. ročníku. Praha: SPN, 2010. ISBN 978-80-7235-288-3.
SPAVLOVÁ, Jana. Procvičujeme si… Slovní druhy. Český jazyk ve 3. ročníku. Praha: SPN, 2010. ISBN 978-80-7235-289-0.
STYBLÍK, Vlastimil. Větné rozbory pro základní školy. Praha: SPN, 2007. ISBN 80-7235-146-X.
STYBLÍK, Vlastimil. Opakujeme si český jazyk I. Pro školu, na doma i k přípravě na osmiletá gymnázia. Praha: SPN, 1999. ISBN: 80-7235-059-5.
DVOŘÁČKOVÁ, Zdenka a kol. Malý mluvnicko-pravopisný rádce. Praha: SPN. ISBN: 80-85937-16-6.